Odborná knihovna

Počet nalezených záznamů: 95
Autor: Suchý, Adam
Rok: 2007
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Špaňhelová, Ilona
Rok: 2007
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ano
Autor: Antier, Edwige; Křížová, Kristýna
Rok: 2011
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Fejfarová, Renata
Rok: 2011
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost:
Autor: Šimanovský, Zdeněk
Rok: 2015
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Kocurová, Marie
Rok: 2002
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Martínek, Zdeněk
Rok: 2015
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Martínek, Zdeněk
Rok: 2008
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Česká televize – Kde se rodí agrese
Rok: 2005
Typ dokumentu: Videozáznam
Online dostupnost: Ano
Autor: Špaňhelová, Ilona
Rok: 2007
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ano
Autor: Říčan, Pavel
Rok: 2010
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Brožová, Gabriela; Vančura, Jan
Rok: 2010
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Žukov, Ilja; Hrubý, Tomáš; Kozelek, Petr; Paclt, Ivo
Rok: 2007
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Šolcová, Iva
Rok: 2006
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Borecka Biernat, Danuta
Rok: 2005
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Vyhnálek, Jan; Hrdličková (roz. Cingrošová), Lucie; Trampota, Tomáš
Rok: 2009
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost:
Autor: není znám
Rok: 2008
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost:
Autor: Lojková, Lea
Rok: 2008
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost:
Autor: Nešpor, Karel
Rok: 2008
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost:
Autor: není znám
Rok: 2007
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost:
Autor: není znám
Rok: 2007
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost:
Autor: Poněšický, Jan
Rok: 2010
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Stejskalová, Marina
Rok: 2005
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost:
Autor: Pejřimovská, Jitka
Rok: 2007
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost:
Autor: Matýs, Jaroslav
Rok: 2009
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost:
Autor: Poněšický, Jan
Rok: 2008
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost:
Autor: Česká televize – Rodina, škola a já
Rok: 2008
Typ dokumentu: Videozáznam
Online dostupnost: Ano
Autor: Česká televize – Tykadlo
Rok: 2010
Typ dokumentu: Videozáznam
Online dostupnost: Ano
Autor: Česká televize – Události
Rok: 2012
Typ dokumentu: Videozáznam
Online dostupnost: Ano
Autor: Český rozhlas 1 – Radiožurnál – HandyCamping
Rok: 2012
Typ dokumentu: Audiozáznam
Online dostupnost: Ano
Autor: Rajnová, Zuzana
Rok: 2011
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Michalová, Zdeňka
Rok: 2012
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost:
Autor: Český rozhlas – Regina – Karambol
Rok: 2006
Typ dokumentu: Audiozáznam
Online dostupnost: Ano
Autor: Kramulová, Daniela
Rok: 2007
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost:
Autor: není znám
Rok: 2005
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost:
Autor: Mikysková, Simona; Hadj Moussová, Zuzana
Rok: 2005
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost:
Autor: Janský, Pavel; Kunst, Ivo
Rok: 2005
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost:
Autor: Dahlke, Rüdiger
Rok: 2005
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Dvořáček, Igor
Rok: 2008
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Tondlová, Karla
Rok: 2011
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Kovář, Petr
Rok: 2008
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Weiss, Petr
Rok: 2001
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Český rozhlas 1 – Radiožurnál – Host Radiožurnálu
Rok: 2008
Typ dokumentu: Audiozáznam
Online dostupnost: Ano
Autor: Český rozhlas 1 – Radiožurnál – Host Radiožurnálu
Rok: 2011
Typ dokumentu: Audiozáznam
Online dostupnost: Ano
Autor: Český rozhlas 2 – Praha – Jak to vidí
Rok: 2008
Typ dokumentu: Audiozáznam
Online dostupnost: Ano
Autor: Český rozhlas 2 – Praha – Káva o čtvrté
Rok: 2007
Typ dokumentu: Audiozáznam
Online dostupnost: Ano
Autor: Český rozhlas 2 – Praha – Káva o čtvrté
Rok: 2008
Typ dokumentu: Audiozáznam
Online dostupnost: Ano
Autor: Dobeš, Josef; Šedivá, Olga
Rok: 2010
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Český rozhlas 2 – Praha – Káva o čtvrté
Rok: 2009
Typ dokumentu: Audiozáznam
Online dostupnost: Ano
Autor: Šedivá, Olga
Rok: 2008
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Český rozhlas - Region [Středočeský kraj] – Ordinace
Rok: 2010
Typ dokumentu: Audiozáznam
Online dostupnost: Ano
Autor: Doubrava, Lukáš
Rok: 2012
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Doubrava, Lukáš
Rok: 2010
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ano
Autor: Rošková, Eva; Kovácsová, Natália
Rok: 2012
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Český rozhlas – Hradec Králové – Radioporadna
Rok: 2009
Typ dokumentu: Audiozáznam
Online dostupnost: Ano
Autor: Český rozhlas – Hradec Králové – Radioporadna
Rok: 2008
Typ dokumentu: Audiozáznam
Online dostupnost: Ano
Autor: Uholyeva, Xenia
Rok: 2012
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Český rozhlas – Rozhovory Ivo Budila; Koukolík, František
Rok: 2007
Typ dokumentu: Audiozáznam
Online dostupnost: Ano
Autor: Český rozhlas 1 – Radiožurnál – Vaše téma
Rok: 2007
Typ dokumentu: Audiozáznam
Online dostupnost: Ano
Autor: Hánlová, Lada
Rok: 2011
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Kováčová, Barbora
Rok: 2011
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Vybíral, Michal
Rok: 2008
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Vybíral, Michal
Rok: 2008
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Holeček, Václav
Rok: 1997
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Říčan, Pavel
Rok: 1995
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Harsa, Pavel; Kertészová, Dana; Macák, Marek; Voldřichová, Ilona; Žukov, Ilja
Rok: 2012
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ano
Autor: Hollá, Katarína
Rok: 2010
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Kropíková, Marika; Těthalová, Marie
Rok: 2013
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Hofmannová, Olga; Doubrava, Lukáš
Rok: 2013
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Straka, Zdeněk
Rok: 2006
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ano
Autor: Masáková, Václava; La Sala, Zdeňka
Rok: 2007
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ano
Autor: Kramerová, Věra; La Sala, Zdeňka
Rok: 2007
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ano
Autor: Gerlová, Erika; Weiss, Petr
Rok: 2006
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ano
Autor: Suchý, Adam
Rok: 2002
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Křivohlavý, Jaro
Rok: 2004
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Polínek, Martin Domink
Rok: 2013
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Janatová, Lucie
Rok: 2009
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ano
Autor: Hučín, Jakub
Rok: 2010
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Malá, Eva
Rok: 2005
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ano
Autor: Martínek, Zdeněk
Rok: 2005
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Martínek, Zdeněk
Rok: 2004
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ano
Autor: Martínek, Zdeněk
Rok: 2012
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ano
Autor: Šucha, Matúš; Chodura, I.
Rok: 2009
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ano
Autor: Spilková, Jana; Solařová, Monika; Procházková, Jana; Chytrý, Michael
Rok: 1997
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Mertin, Václav
Rok: 2004
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Mertin, Václav
Rok: 2004
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Koutek, Jiří; Česká televize – Rodina & škola
Rok: 2005
Typ dokumentu: Videozáznam
Online dostupnost: Ne
Autor: Kirchnerová, Linda
Rok: 2014
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Vojtíšková, Michaela
Rok: 2012
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Dařílek, Pavel
Rok: 2013
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Gottwaldová, Radka
Rok: 2017
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Stretti, Sylvie
Rok: 2017
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ano
Autor: Český rozhlas – Brno – Apetýt
Rok: 2015
Typ dokumentu: Audiozáznam
Online dostupnost: Ano
Autor: Daušová, Zuzana; Český rozhlas 1 – Radiožurnál – Pod kůži
Rok: 2008
Typ dokumentu: Audiozáznam
Online dostupnost: Ano
Autor: Český rozhlas – Radio Wave – Houpačky; Wünschová, Petra
Rok: 2020
Typ dokumentu: Audiozáznam
Online dostupnost: Ano