S agresí se setkáváme dnes a denně

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Rozhovor se školní speciální pedagožkou Marikou Kropíkovou o tom, proč děti reagují agresivně a jak na jejich chování správně reagovat. Agrese jako negativní jev, který na druhé straně - pokud je v mezích udržitelnosti - může člověku i pomoci. Skrytá a pasivní agrese. Agrese v mateřské škole, potřeba pravidel. Agresivita dítěte vzniká výchovou nebo jí je podporován - k učitelce se často chová agresivně i rodič dítěte. Platí však pravidlo, že učitel není zodpovědný za chování dítěte, ale za své chování vůči dítěti.

Kropíková, Marika. S agresí se setkáváme dnes a denně. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2013, 20(3), s. 8-10. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001449791&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, Roč. 20, č. 3 (2013)