Hrou usměrňujeme agresivitu

Autor/ka
Rok vzniku:
2005
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek věnovaný problematice agresivity u dětí předškolního věku v mateřské škole.

Projevy agrese v MŠ či ve školní třídě. Příčiny agresivního chování - nevhodné a nepodnětné rodinné prostředí, násilí v televizi, nedostatečná výchova. Záchvaty vzteku - reakce učitele a řešení situace. Spolupráce s rodiči při řešení problémů s agresivním chováním dětí, jejich prevence (možnost konzultací). Aktivity vedoucí k poznávání a vnímání pocitů dětí tak, aby je neventilovaly formou násilí. Příklady těchto aktivit. Článek je zpracován na základě knihy Andrey Erkertové "Hry pro usměrňování agresivity (100 námětů pro činnosti s dětmi ve věku od 3 do 8 let)", kterou vydal Portál v roce 2004.

Hrou usměrňujeme agresivitu. Informatorium, 2005, 12(3), s. 10-11.

 

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000984184&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 12, č. 3 (2005)