Jak si poradit s agresivitou rodičů

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek k problematice způsobů komunikace s agresivními a konfliktními rodiči v mateřské škole. Nebezpečí při řešení těchto konfliktů před dětmi či přenášení nevhodného jednání na děti. Sebekontrola a sebereflexe jako východiska při řešení složitých situací.

Kramulová, Daniela. Jak si poradit s agresivitou rodičů. Informatorium, 2007, 14(10), s.14. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001111434&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 14, č. 10 (2007)