Šikana - varianta agresivního chování

Autor/ka
Rok vzniku:
2004
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Textový přepis vystoupení PaedDr. Zdeňka Martínka, který na závěr přednášky podotýká: "Popírání šikany mezi našimi dětmi a naší mládeží pouze nahráváme agresorům k jejich útokům vůči obětem. Někdy stačí pouze dětem naslouchat, všímat si zvláštních reakcí, nebýt zahlceni množstvím látky, kterou musíme ve škole probrat a můžeme tak předejít mnohým situacím, které potom složitě a dlouze řešíme."

Související obsah

Problematice šikany se na portále Šance Dětem věnují zejména:

- článek od Zdeňka Martínka s názvem "Agrese a šikana u dětí: Mohou za to média, rodičovská výchova, nebo geny?"

- článek od Aleny Petriščové s názvem "Agrese, šikana a jiné formy násilného chování"

- článek od Markéty Švamber Šauerové s názvem "Malé velké trápení má jméno ŠIKANA".

- videorozhovor s Romanem Mácou s názvem "Děti a rizika sociálních sítí"

- videorozhovor se Zdeňkem Martínkem s názvem "Šikana mezi dětmi"

- článek od Petra Soukupa s názvem "Děti na internetu: Jaký je přístup českých rodičů k ochraně dětí na síti?"

- článek od Hany Vaníčkové s názvem "Rizikové chování dětí na internetu".

Zdroj dat
http://www.cevap.cz/index.php/cs/media/139-ikana-varianta-agresivniho-chovani
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
CEVAP: Centrum etické výchovy a prevence sociálně patologických jevů (www.cevap.cz)