Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte: agresivita očima dětí