Agrese u dětí a adolescentů

Autor/ka
doc. MUDr. Eva Malá, CSc.
Rok vzniku:
2005
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Agrese (aggredere = jít proti) je multidimenzionální souborný pojem, který zahrnuje jednoduché formy podráždění a vzteku, přes složité komplexy hostilně agresivního chování až k násilí. Z původního významu slova není předem jasné, s jakými pocity, motivacemi a cílem je agrese jakožto aktivní „vzájemné přibližování" spojena; zda jde o setkání pozitivní nebo o ničivý útok (Frielingsdorf). Rostoucí násilí ve veřejném i soukromém životě, války, vyvražďování národů se spojují s pojmy agrese, agresivita, násilí a brutalita.

Malá, Eva. Agrese u dětí a adolescentů. Psychiatrie pro praxi, 2005, č. 1, s. 8-11. ISSN 1213-0508. 

Zdroj dat
http://www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=1733&magazine_id=2
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Psychiatrie pro praxi, Roč. 2005, č. 1