S nedostatkem dětských psychiatrů by mohly pomoci i školy. Zejména prevencí

Datum publikace: 07. 08. 2022
Periodikum:
kondice.cz
Škola představuje v Česku doposud málo využitý potenciál, kde se děti ze všech vrstev společnosti mohou dozvědět o psychickém zdraví a o tom, jak o něj pečovat. Nevhodné chování, závislosti, sebepoškozování nebo i sebevraždy jsou často důsledkem špatné volby při řešení problémů, kdy se dítě necítí dobře. Národní ústav duševního zdraví (NÚDZ) aktuálně testuje svůj projekt Všech pět pohromadě, který by měl nabídnout speciální školení pedagogům. Ti pak provedou své žáky a studenty dvěma desítkami lekcí na téma duševního zdraví. Na podrobnosti nejen o projektu jsme se zeptali Petra Winklera, ředitele NÚDZ.

Polovina duševních nemocí propuká před 15. narozeninami, tři čtvrtiny před těmi 18. – o kterých mluvíme?

Přesné věkové rozhraní pro konkrétní duševní onemocnění není. Dle světové literatury se dá předpokládat, že ve věkovém rozhraní 6–13 jsou nejčastěji sledována duševní onemocnění týkající se separační úzkosti (tedy dítě pociťuje úzkost, když není s rodičem), poruchy autistického spektra, poruchy pozornosti a hyperaktivity. Ve věku 15 let nejvíce u dívek počínají duševní onemocnění spjatá se stravováním, jako jsou například anorexie a bulimie. Obecně ve věku 10–15 let se může u dospívajících sledovat navýšení výskytu deprese a úzkosti, které se pak postupně zvyšuje až do středního věku. Ve věku 16–18 let pak také mohou začít poruchy užívání návykových látek a alkoholu, tato věková hranice se mění dle kultury a země. Duševní onemocnění, jako jsou schizofrenie či psychóza, se často začnou rozvíjet ve věku 15–17.

Celý článek najdete zde: https://www.kondice.cz/skutecne-pribehy/s-nedostatkem-detskych-psychiatru-by-mohly-pomoci-i-skoly-zejmena-prevenci-20220.html

chlapec