Nadace Havlových VIZE 97 spustila kontaktní linku pro oběti domácího násilí

Datum publikace: 30. 11. 2022
Periodikum:
idnes.cz
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 nově zavedla kontaktní telefonní informační linku a e-mail. Nadace se chce dlouhodobě věnovat obětem domácího násilí. Linku bude moci použít kdokoliv, kdo má dotazy ohledně tématu.

Službu nadace zavedla poprvé od svého založení před 25 lety manželi Havlovými. „Problematikou nezdravých vztahů a domácí agrese jsme se začali zabývat z podnětů, které nám přinesla covidová doba již před dvěma lety,“ řekla zakladatelka a předsedkyně Správní rady Nadace VIZE 97 Dagmar Havlová. „Již dva roky získáváme finanční prostředky právě na pomoc obětem domácího násilí,“ dodala. Prvním zásadním krokem Nadace VIZE 97 v tomto projektu je zřízení 24/7 kontaktní informační telefonní linky a e-mailu. Na hovory i e-maily odpovídají nejen psychologové, ale i právníci a odborní pracovníci z OSPOD (Oddělení sociálně-právní ochrany dětí). Hlavním partnerem je společnost Lin & Partners s.r.o., která poskytuje veškeré služby přes asistenční službu ELA assisstant.

Kontaktní informační linka

tel.: +420 604 326 809,

e-mail: domacinasili@vize.cz

Celý článek najdete zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/domaci-nasili-linka-bezpeci-nadace-vize-97.A221129_152509_domaci_mchm

Člověk volá na telefonu