Stalking a navazující trestná činnost v souvislosti se sociálními sítěmi

Autor/ka: Bc. David Lebeda
Datum publikace: 16. 02. 2018, Aktualizováno: 02. 05. 2023

Obsah článku:

Nebezpečné pronásledování, tzv. „stalking“, je od roku 2010 trestním činem. Vzhledem k následkům nebezpečného pronásledování se mně osobně zdá trest nejvýše tři roky odnětí svobody nebo zákaz činnosti velmi mírný. Stalking totiž může končit závažnými trestními činy, sebevraždami, psychickými poruchami nebo celoživotními traumaty.

Bohužel se tato trestná činnost mnohdy podceňuje a oběť příliš často váhá s řešením své situace. Jak už jsem naznačil, na stalking coby protiprávní jednání mohou navazovat další mnohem závažnější trestné činy. Například pohlavní zneužití, znásilnění, vydírání, loupež nebo dokonce vražda. Nejzranitelnější a nejrizikovější skupinou obětí jsou senioři, nezletilé a mladistvé osoby, osoby s postižením nebo maminky na mateřské dovolené. V tomto článku se budeme věnovat dětem a mladistvým osobám.

Během mé lektorské praxe se často setkávám s informacemi a příběhy, které jsou dle mého názoru šokující. Samozřejmě nemohu získané informace řešit sám, a tak po přednášce spolupracuji s pedagogy, výchovnými pracovníky, metodiky prevence kriminality či preventisty na školách. Na každé přednášce je přítomen vyučující. S nejvíce informacemi za mnou chodí většinou dívky, které se často ptají a zjišťují, ale hned je vidět, že mají se stalkingem zkušenosti. Nejvíce případů souvisí s partnerskými neshodami či rozvody v rodinách. Jeden z partnerů či rodičů se nesmíří s výrokem soudu nebo se samotným rozvodem a pak dochází k domácímu násilí doprovázenému možným pronásledováním.

↑ nahoru

Nebezpečí na sítí stále podceňujeme

Nyní se pojďme podívat na tuto problematiku z teoretického hlediska.

Stalkerem může být :

 • osoba, kterou oběť osobně zná a ví, že ji pronásleduje;
 • osoba, kterou oběť osobně zná, ale neví, že ji pronásleduje;
 • osoba, kterou oběť osobně nezná (např. kyberstalkeři hledající své oběti na internetu).

Nejvíce přednáším v 8. a 9. třídách základních škol. Podle sdělení učitelů je ale problém složitější a věková hranice žáků ZŠ, kteří se setkávají nebo setkali se stalkingem, je podle nich nižší. V jedné ze škol na Praze 15 jsme s výchovnou poradkyní vyzkoušeli pracovat s dětmi z 5.a 6. tříd a mohu tvrzení pedagogů jenom potvrdit. Největší problém je v souvislosti se sociálními sítěmi. Děti, a zejména dívky, si často vůbec neuvědomují, že svojí činností nejčastěji na Facebooku a Instagramu nahrávají budoucím „stalkerům“ s návazností na mravní ohrožování dětí a mládeže, pohlavní zneužívání, ale také majetkovou trestnou činnost. I když vstoupit na síť Facebook se smí podle jeho pravidel až od 13 let, skutečnost je jiná, takže se v tomto virtuálním prostoru pohybují mnohem mladší děti.

Velký problém vidím v tzv. „selfie“ tedy „autofotografiích“ ze mobilu nebo tabletu. Chlapci i děvčata udělají selfie (nebo fotografii kamaráda) a přitom vyfotí vše, co mají za zády. A tak se na sociálních sítích objevuje vybavení obývacích a dětských pokojů, ložnic nebo kuchyní. Při vkládání fotografií na profil se mnohdy ještě veřejně domlouvají s kamarády, co budou dělat, a tak budoucí zloděj má veškeré informace, které potřebuje. Dozví se i, kdy se domů vrátí rodiče. Proto je dobré mít na mysli několik základních pravidel, která se sice často připomínají, ale z praxe vyplývá, že na ně mnozí nedbají.

Rady, jak se chovat na sociálních sítích:

 • Nezveřejňujte své osobní údaje (telefonní číslo, adresu). Na sociální sítě dávejte co nejméně informací.
 • Nezveřejňujte fotografie, které by mohly přilákat pedofily a jinak duševně nemocné a nevyrovnané osoby.
 • Nezveřejňujte intimní či erotické fotografie. Mimochodem, k vydírání kvůli nim může dojít kdykoliv v budoucnosti.
 • Vaše fotografie můžou být upraveny na fotoshopu, a tak je lepší dávat fotografie s vadou či poškozené (nekvalitní).
 • Nefoťte své pokoje či zařízení bytu. Rozhovory veďte na chatu nebo v tajných skupinách,ne veřejně! Facebook a jiné sociální sítě nelikvidují vaše příspěvky ani po deaktivaci profilu.
 • Rodiče musí pravidelně děti kontrolovat, a to zejména historii navštívených stránek. Nejen na počítači, ale také na mobilu a tabletu. Rodiče by měli rovněž na mobilních telefonech nastavit rychlovolbu na Policii ČR a zároveň poučit potomka, že zneužití tohoto čísla je trestné.               

Pakliže se bavíme o selfie, nesmíme zapomenout na fotografie s erotickým podtextem. Internet je plný dětských fotek z koupelen a dětských pokojíků. Na sociálních sítích existují uzavřené skupiny, kde si žáci vyměňují erotické fotografie. Neuvědomují si však, že vše se ukládá a ve virtuálním prostoru bují obchod s dětskou prostitucí, včetně homosexuální pedofilie. Existují programy, přes které se dá do těchto skupin také dostat. I přes prohlížeče se dá získat plno fotografií dětí ze základních škol. Tyto žáci si vůbec neuvědomují nebezpečí, které jim hrozí nejen v současnosti, ale i pro budoucnost. Jak už jsem zmínil, při přednáškách zejména v 8. a 9. třídách základních škol je vidět na mnohých dívkách, že vědí, o čem hovořím. Pomrkávají na sebe nebo cukají koutky. Samozřejmě se nepřiznají. Horší je, když za vámi přijde mladá dívka a sdělí vám, že ji obtěžují chlapi na sociálních sítích.

↑ nahoru

očiJak vypadá pronásledování

To co jsem v předešlých řádcích popsal, může být také počátkem nebezpečného pronásledování dětí a mládeže. Tedy pachatel-stalker, kterého oběť osobně nezná, nejprve vyhledává osobní blízkost oběti (sociální sítě) nebo oběť začne sledovat a získávat co nejvíce kontaktů (Facebook, mobil, skype, pevná linka, e-mail). Mnohdy se pokusí navázat kontakt s blízkými osobami. Poté dochází vytrvale prostřednictvím výše uvedených prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak k přímému kontaktu.

Je dobré si uvědomit, že nemusí jít v počátku o nepříjemnou záležitost. Zejména ve vztahu muž-žena, dívka-chlapec, ale také muž-chlapec, žena-dívka. Oběť může těšit pozornost druhého pohlaví či dospělého člověka. Pro oběť je to tedy velmi příjemné až do doby, kdy pozornost stalkera začně oběť omezovat. Dochází doslova k omezování dosavadního života oběti. Pokud je stalker dlouhodobě odmítán, dochází k obratu a začíná vyhrožovat, vydírat a celkově ubližovat. Následně může dojít k fyzickému kontaktu a napadení osoby oběti. Jedni z nejhorších stalkerů v souvislosti s mládeží jsou stalkeři - uctívači.

Co dělat a kam se obrátit?

Důležité je co nejdříve celou záležitost řešit! Ani dospělý člověk sám nezvádne situaci, kdy je pronásledován stalkerem. V nefunkčních rodinách doporučuji dětem svěřit se také pedagogům, školnímu psychologovi, ale třeba i staršímu sourozenci apod. Pokud je rodina funkční, upřednostňuji vše sdělit rodičům, a to i přesto, že dítě má strach, že bylo na místě, kde nemělo být nebo přišlo pozdě domů. To je ale v tomto konkrétním případě nepodstatně, protože jde o život. V tuto chvíli by se rodiče neměli zabývat špatně uklizeným dětským pokojíkem, nýbrž pozorně vyslechnout své dítě.

Problematikou nebezpečného pronásledování se nezabývají jenom orgány činné v trestním řízení, ale také nevládní či neziskové organizace. Nejlépe je spojit se třeba s Bílým Kruhem Bezpečí nebo s intervenčními centry. Dále lze využít i linku pomoci obětem kriminality a domácího násilí 116 006, kterou rovněž provozuje Bílý Kruh Bezpečí.

Z pohledu zákona lze za stalking považovat opětovné, systematické, dlouhodobé obtěžování nevyžádanými esemeskami, e-maily, skype, různé druhy chatu, telefonáty, nechtěnými pozornostmi, případné opakované cílené sledování osoby. (§ 354 trestního zákoníku). Z tohoto důvodu také doporučuji uchovávat veškeré důkazy, které by následně mohly vést k usvědčení pachatele. Musíme si uvědomit, že nejen přípravné, ale i následné trestně-důkazní řízení může trvat déle. Čím více důkazů tím lépe. Oběť se však musí připravit i na psychickou zátěž. Vyhledat proto terapeuta není v dnešní době nic, za co by se měl člověk stydět, naopak. I když se u nás na rozdíl od devadesátých let se zvýšila i ochrana oběti, stalker nemusí vždy skončit ve vazbě, ale důležité je, že ho lze vykázat dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky (§ 44 až § 47).

↑ nahoru

Možnosti obrany proti stalkingu pro děti a mladistvé ve zkratce:

 • Dejte stalkerovi na vědomí, že o něj nestojíte, nemáte o něj zájem.
 • Přerušte osobní kontakty s pronásledovatelem - neodpovídejte na vzkazy, urážky, na telefonáty, nereagujte na SMS, nescházejte se s ním (jakýkoli kontakt s útočníkem může vést k prohloubení zájmu o oběť).
 • Vyhýbejte se místům možného setkání, změňte své návyky.
 • Nezveřejňujte své osobní údaje (telefonní číslo, adresu), kontakty na sebe dejte jen lidem, kterým důvěřujete.
 • Nedomlouvejte si se stalkerem schůzky.
 • Nikomu doma neotvírejte, vše vyřídí rodiče!
 • Uchovejte všechny SMS, maily a další materiál.
 • Co nejdříve informujte své blízké o pronásledování i případné totožnosti útočníka.
 • Mimo domov se pohybujte s další osobou – členem rodiny či jiným důvěryhodným člověkem, noste s sebou legální prostředky pro svou obranu (pepřový sprej, alarm).
 • Při použití legálního prostředku (pepřový sprej), počítejte s tím, že můžete zasáhnout i sebe (otočí se vítr nebo v rychlosti postříkáte sebe). Doporučuji proto se před použitím zhluboka nadechnout a zadržet dech.
 • Ženy a dívky by měly legální prostředek obrany v kabelce nebo batůžku uložený tak, aby ho dlouho nehledaly.
 • Noste u sebe mobilní telefon pro případ přivolání pomoci. Můžete si nastavit rychlou volbu na Policii ČR.
 • Kontaktujte odborné instituce) a další organizace pro pomoc obětem trestných činů.
 • Kontaktujte Policii ČR v případě oprávněného pronásledování, obtěžování nebo napadení, je-li jednání pronásledovatele takové, že ve vás vzbuzuje strach, obavy, nepříjemné pocity apod. Nenechte se odbýt slovy, že se jedná o klukovinu či podceňování celé věci. Policista musí dle zákona o P ČR prověřit každé oznámení.
 • Nehrajte si na hrdiny, dnes na to není vhodná doba. Nikdy nevíte, zda není stalker pod vlivem alkoholu či omamných látek. Použití pepřového spreje může být v tomto případě neúčinné.
 • Pokud to zvládnete nebo je čas či situace to dovolí, kopněte pachatele do rozkroku a utíkejte s křikem pryč a volejte policii. Odrážíte útok pro získání času, nelikvidujete člověka! Pozor na vybočení z nutné obrany či krajní nouze – překonejte vztek a neútočte!

ručičkyCo dělat při obtěžování nevyžádanými telefonáty

 • Pamatujte, že většině volajících jde o publikum a reakce volaného (čím více se rozčilujete, nadáváte, jste v rozpacích, o to víc je obtěžující spokojený).
 • Jestliže zjistíte, že vám volá někdo, o koho nestojíte a koho možná ani neznáte, rychle zavěste a nedávejte se s takovým člověkem do hovoru.
 • Pokud telefonáty neustávají, na mobilní telefon přicházejí nevyžádané esemesky nebo e-maily na váš počítač,vyhledejte pomoc policie.
 • Můžete také reagovat tím, že změníte svůj mail, telefonní číslo, můžete také změnit své zvyky, pokud na vás před domem čeká nevítaný člověk.
 • Můžete použít záznamník, na který nahrajete mužským hlasem zprávu.

↑ nahoru

Na závěr

V současné době rozjíždějí v souvislosti s nebezpečným pronásledováním a závislostmi projekty Centrum adiktologie v Praze 12 pod vedením Terezy Braunové, DiS a Národní institut bezpečnosti a vzdělávání pod vedením Ing. Vladimíra Beneše. Na projektech spoupracuje městská část Praha 12 pod vedením Marie Vašákové.

Nějakým způsobem musíte děti oslovit. Během mé lektorské činnosti se mi osvědčily filmové ukázky z projektu Nenechte si ubližovat, které komentuji a společně se žáky hledáme chyby. Na těchto filmech se podílela společnost Krav Maga Global, jejíž prospekty a letáky rozdáváme starším dětem.

Zaujal Vás článek a chcete pravidelně dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru a sledujte nás na facebooku.

 

Odebírat newsletter   Sledovat na Facebooku

Kde hledat pomoc?

Související literaturu a další zdroje informací najdete v naší Odborné knihovně pod pojmy "stalking" a "kyberšikana".

Přečtěte si:

Autor/ka

Pracoval jako policista protiextremistického oddělení Policie ČR (1993–2007), koordinátor prevence kriminality a protidrogový koordinátor Úřadu městské části Praha 7 (2008–2010), lektor pro problematiku extremismu (2006–2012) a lektor VOŠ sociální, pedagogické a teologické JABOK (2007–2012). Je zaměstnancem občanského sdružení ASI-MILOVÁNÍ (od r. 2010) a předsedou občanského sdružení Imperativ (2010–2012).

Odborná knihovna:
Články: