Oznamovací povinnost

Autor/ka: Mgr. Jan Kaňák
Datum publikace: 13. 04. 2012, Aktualizováno: 21. 09. 2023

Od sousedů se ozývá dětský křik a pláč, poměrně pravidelně. Přemýšlíte, co s takovou situací udělat. Zvažujete, jestli se může jednat o týrané dítě nebo ne. A jednoho dne za vámi syn sousedů přijde a svěří se, že ho doma fackují a kopou...

Také se může stát, že pracujete jako vedoucí nějakého oddílu, a zjistíte, že jeden z jeho členů je doma omezován, křičí na něj... Občas bývá smutný, mluví o tom, že po té, co si udělá úkoly, musí dlouho uklízet, starat se o mladšího sourozence a jeden z rodičů bývá doma často opilý.

Co v takových situacích dělat? Odpověď není jednoduchá a doporučujeme všem, kdo se s něčím takovým setkávají, krátce postup konzultovat s linkami důvěry či s Rodičovskou linkou. Ta se zaměřuje právě na pomoc dospělým, kteří řeší palčivé otázky související s dětmi. Z hlediska práva je nicméně postup poměrně jednoznačný.

Kde mám týrání či zneužívání ohlásit?

Zákonné normy, které se vztahují k situacím, kdy je ohrožené dítě, jsou vlastně dvojího druhu. Jednak je to zákon o sociálně-právní ochraně dětí (359/1999 Sb., jednak trestní zákoník (40/2009 Sb.). Z hlediska možného dopadu na jednotlivce je zřejmě závažnější zákoník trestní. Ten vymezuje situace, kdy nepřekažení trestného činu (tedy situace, kdy trestnému činu nezabráníme) či jeho neoznámení (víme, že byl trestný čin spáchán, a necháme si to pro sebe) může vést k tomu, že budeme sami stíháni (dopustíme se sami činu trestného). Více o těchto situacích v následující části (Oznamování na Policii ČR).

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí dává možnost každému člověku, aby pracovníka či pracovnici orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) upozornil na to, že má podezření na to, že se někde vyskytuje dítě, o které není dostatečně postaráno, či dítě, které se nechová v souladu s obvyklými normami (šikanuje ostatní a podobně). Dítě samo má právo vyhledat pomoc pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí i bez vědomí rodičů. Zákon dále vymezuje povinnost pracovníků zařízení pro děti, nemocnic a dalších, aby oznamovali orgánům sociálně-právní ochrany dětí i podezření, že dítě, se kterým pracují či přicházejí do styku, je dítě ohrožené. Oznámení je možné provést anonymně.

Stejně tak se na orgán sociálně-právní ochrany dětí můžete obrátit:

 • máte-li podezření na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti,
 • v případě skutečnosti, že na dětech byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost nebo mravní vývoj,
 • či při podezření, že děti jsou ohrožovány násilím mezi rodiči, a podobně.

Související články:
Mýty a fakta o sexuálním zneužívání dětí
Týrání fyzické a psychické
Syndrom CAN
Násilí v partnerském vztahu

Oznamování na Policii České republiky

Vraťme se nyní k prvnímu uvedenému příkladu. Jsem občan, kterému se svěří syn sousedů, že je doma týrán. Situace se děje již delší dobu a zdá se, že bude také pokračovat. S největší pravděpodobností se jedná o trestný čin týrání svěřené osoby. V takovém případě jsem ze zákona povinen trestný čin přerušit. Pokud to nemůžu zařídit sám (zašel bych za rodiči a řekl jim, ať již syna nebijí, a ono by to zabralo – což není pravděpodobné), pak jsem povinen přerušit trestný čin tak, že jej  ohlásím buď na nejbližší služebnu Policie České republiky, nebo státnímu zástupci. Pokud to neudělám, vystavuji se riziku, že budu stíhán za trestný čin nepřekažení trestného činu a může mi hrozit trest odnětí svobody až na tři roky. 

V jakých situacích mi ještě hrozí trestní stíhání, pokud se dozvím, že někdo plánuje či realizuje trestný čin? V souvislosti s dětmi vybíráme následující:

 • zabití,
 • vraždy,
 • těžké ublížení na zdraví,
 • pohlavní zneužití,
 • znásilnění,
 • zneužití dítěte k výrobě pornografie,
 • týrání svěřené osoby.

Jak by ale situace vypadala, kdyby například věděl, že syna od sousedů týral manžel, který odešel, a chlapec se mi svěřil až po té, co celé týrání přestalo?  V takovém případě je vhodné podívat se do paragrafu 368 (neoznámení trestného činu) a zjistit, jestli i tak nemusím vše oznámit na Policii České republiky či státnímu zástupci. Jestli jim nemusím nahlásit, že se otec (soused) na svém synovi dopouštěl týrání svěřené osoby. A – možná pro někoho překvapivě – musím. Z hlediska trestního zákoníku jsem i v takovém případě o všem povinen informovat buď Policii České republiky, nebo státního zástupce.

Opět vybíráme pouze ty trestné činy (zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník), které by se mohly vztahovat k problematice napadaných dětí:

 • vražda,
 • zabití,
 • těžké ublížení na zdraví,
 • zneužití dítěte k výrobě pornografie,
 • týrání svěřené osoby.

Jak oznámení, tak přerušení je ale podmíněno tím, že se takzvaně hodnověrně dozvím (tedy že můžu věřit a také věřím), že se situace děje. Pokud mi někdo například nechá ve schránce anonymní ohlášení, že sousedé týrají své dítě, a přitom jejich dítě je usměvavé, vidím, jak si hraje s rodiči o víkendech venku, a tedy se budu domnívat, že na anonymním dopise není zbla pravdy, mohu jej považovat za nehodnověrný zdroj a nic nikam hlásit nemusím.

Místa, kam se můžete obrátit o pomoc:

 • Linka bezpečí pro děti a mládež – celostátní linka pro děti a mládež v krizových životních situacích.

    Zdarma, nonstop na tel. 116 111

    E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz, web: www.linkabezpeci.cz

    Internetová linka důvěrylb@linkabezpeci.cz

    Chat: chat.linkabezpeci.cz

 • Linka důvěry Dětského krizového centra – pro děti a rodiče, příbuzné, spolupracující odborníky, kteří se dostali do kontaktu se syndromem CAN, obecně pak pro všechny lidi, kteří se dostali do krizové situace a potřebují rychlou a dostupnou pomoc.

    Nonstop na tel. 241 484 149

    E-mail: problem@ditekrize.cz, web: www.dkc.cz

Oznamování pracovníkům orgánu sociálně-právní ochrany dětí

V případě uvedeném na začátku článku mohu vše nahlásit také orgánu sociálně-právní ochrany dětí (na městských úřadech obcí s rozšířenou působností či na magistrátech mají pracovníky, kteří jsou sociálně-právní problematikou pověřeni). To mě ovšem nezbavuje povinnosti předat vše také na Policii České republiky a tím trestný čin buď přerušit, nebo oznámit.

Ale co v druhém uvedeném příkladu? Jsem vedoucím oddílu a mám poměrně silné podezření, že jeden z mých svěřenců je doma nějak napadán. Nejsem si tím zcela jist, nevím ani, jestli se skutečně jedná o týrání svěřené osoby... Ale protože jsem zaměstnancem organizace, která pracuje s dětmi, musím vše dát vědět orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Kde najít orgán sociálně-právní ochrany dětí, když bydlím na vesnici?

Bydlíte-li v menším městě či na vesnici, můžete se na obecní úřad s rozšířenou působností zeptat na místním městském úřadě či na radnici. Případně se můžete podívat na www.mesta.obce.cz, kde zjistíte svému bydlišti nejbližší obec s rozšířenou působností, kam můžete vše nahlásit.

Kontakty získáte v naší rubrice KDE HLEDAT POMOC.

Videorozhovor: Jak oznámit podezření na týrání nebo zneužívání dítěte – oznamovací povinnost v praxi
Mgr. Jan Kaňák, sociální pracovník Linky bezpečí, ve videorozhovoru vysvětluje, jaké kroky podniknout, pokud máme podezření na závažné zanedbání, týrání či zneužívání jakéhokoli dítěte.

Zaujal Vás článek a chcete pravidelně dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru a sledujte nás na facebooku.

 

Odebírat newsletter   Sledovat na Facebooku

Související literaturu najdete v naší Odborné knihovně.

Autor/ka

Psychoterapeut, sociální pracovník, krizový intervent. Vystudoval sociální práci na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Bc.) a  psychologii v kombinaci s genderovými studii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (Bc.). Deset let poskytoval krizovou intervenci po telefonu, podílí se na výjezdových programech pro děti a tři roky pracoval v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze přednáší na katedře psychosociálních věd a etiky a pro Sdružení Linka bezpečí lektoruje na výcviku telefonické krizové intervence. Absolvoval kurzy poskytování krizové intervence tváří v tvář i po telefonu, základní kurz mediace. Je frekventantem systematického psychoterapeutického výcviku v Gestalt modalitě při IVGT a absolvoval kurz Motivačních rozhovorů.

Odborná knihovna:
Články:
Logo Policie ČR

Dopustili jste se někdy vůči blízkým jednání, které považujete za násilné (anketa je anonymní)?

Choices