Autismus pořád provází mýty a předsudky

Datum publikace: 30. 08. 2022
Periodikum:
novinykraje.cz
Nejen dětem s poruchou autistického spektra se věnují lidé z organizace Za sklem o.s. Ta vznikla v roce 2011 ve Zlíně z neformálního uskupení PAS klub a dnes její pracoviště v Praze, Olomouci a Brně pomáhají lidem zvládat život s rodinnými příslušníky na spektru autismu. Předsedkyní neziskové organizace je Marta Pečeňová, která stála při vzniku spolku před 11 lety.

Co bylo hlavním impulzem vzniku vašeho sdružení? 

Organizace Za sklem o.s. byla založena 22. 2. 2011 ve Zlíně a stala se pokračovatelem svého neformálního předchůdce, který působil v kraji již od roku 2006 pod názvem „PAS klub“. Tehdy se spojily maminky dětí, které cítily naléhavou potřebu změnit situaci v oblasti péče o své děti s poruchou autistického spektra. Vzrůstající počet členů a postupné rozšiřování činnosti vedlo k transformaci občanské iniciativy v nestátní neziskovou organizaci.

Zpočátku bylo sdružení zcela závislé na nadšení a dobrovolné činnosti jejích členů. Na setkáních byly diskutovány palčivé životní problémy rodin dětí s autismem. V roce 2013 jsme přijali první zaměstnance, kteří začali systematicky pracovat s rodinami dětí s poruchou autistického spektra (PAS). Zásadní zlom v existenci Za sklem o.s. přišel v září 2014, kdy organizace získala registraci poskytovatele sociálních služeb. Začala tím nová etapa v činnosti organizace, jejímž cílem je nabízet lidem s PAS takovou podporu, aby mohli žít, vzdělávat se a pracovat v běžném prostředí.

Celý článek najdete zde: https://www.novinykraje.cz/blog/2022/08/29/autismus-porad-provazi-myty-a-predsudky/

nápis autismus