Depistáž

Aktivní vyhledávání rizikových znaků a časných asymptomatických stadií nemocí (v medicíně) v celé populaci nebo ve vybraných skupinách.