Význam porodní asistence v rámci přípravy na porod

Autor/ka: Bc. Martina Suchardová
Datum publikace: 15. 04. 2019, Aktualizováno: 27. 02. 2023
Každá budoucí maminka si přeje pro své nenarozené dítě to nejlepší, těhotenstvím a porodem počínaje. V dnešní době naštěstí přibývá možností a různých informací, které se hrnou doslova ze všech stran. Je důležité se v nich zorientovat a vybrat si pro své těhotenství a porod tu nejlepší možnou cestu. S tím umí pomoci porodní asistentky.

Štěstí klepe u připravených

Nejprve by si žena měla vybrat svého gynekologa a porodní asistentku. V zahraničí je běžné, že se o zdravou ženu osobně stará vybraná asistentka, nebo dokonce celý tým. V případě, že je potřeba ultrazvukové vyšetření nebo je těhotenství ženy rizikové, předává ji porodní asistentka do péče lékaře. V ČR je péče o všechny těhotné směrována do ordinace gynekologa a všechny ženy, zdravé i nemocné, jsou kontrolovány stejně. Výběr respektujícího gynekologa je proto velmi důležitý. Pro ženu je výhodné, když si svou porodní asistentku začne vybírat již v počátku těhotenství. U nás to sice není běžný postup a zdravotní pojišťovny ho nepodporují, ale kontinuální péče porodní asistentky v těhotenství a při porodu je podle četných zdrojů a výzkumů prospěšná. Přináší ženám pocit vyšší kontroly nad vlastním tělem i životem, lepší možnosti pro kompetentní, informované rozhodování a více podpory.

Porodní asistentka je vysokoškolsky vzdělaná ve svém oboru a v její kompetenci je samostatně pečovat o zdravou ženu po celou dobu těhotenství. Také může samostatně vést fyziologický porod. Pokud si žena svou porodní asistentku najde, může s ní v průběhu celého těhotenství konzultovat zdravotní stav a psychické rozpoložení. Péče porodní asistentky není prospěšná jen zdravé ženě, u které se předpokládá fyziologický průběh porodu, ale i v jiných případech. Žena, která musí z jakéhokoli důvodu podstoupit lékařsky vedený porod, vyvolávaný porod nebo plánovaný porod císařským řezem, může oslovit komunitní porodní asistentku. Porodní asistentka dokáže ženu bezpečně provést porodem tak, aby tento proces co nejlépe zvládla a odcházela i z takového porodu posílena a obohacena. Je třeba vědět, že přístup v porodnicích se velmi liší a někde mohou převažovat různé necitlivé, někdy až zastaralé postupy. Proto je velmi důležitý výběr porodnice a kvalitní předporodní příprava. Porod je specifický proces. Vyvíjel se mnoho tisíc let a my ho nemůžeme vylepšit. Pro ženy je hlavně důležité porod pochopit.

Porod je vůlí neovlivnitelný, nedá se dopředu naplánovat, nejlepší je nechat se jím vést a nechat jej plynout. V dnešní době je to obtížné, většina lidí má ráda vše do puntíku naplánované. Porod ovlivňují hormony, které tělo dokáže vyplavovat jen za určitých okolností. Stěžejním hormonem je oxytocin, takzvaný hormon lásky. Tento hormon zajišťuje po celou dobu porodu stahy dělohy a spolu s endorfiny ženu dostává do zvláštního rozpoložení. Oxytocin ale negativně reaguje na stresové hormony, a pokud je žena vystrašená, úzkostná a bojí se, může se porod zpomalit nebo i zastavit. Porod je tedy proces, který negativně ovlivňují stres, úzkosti, obavy a neznámé prostředí.

Výběr předporodního kurzu

Nabídka předporodních kurzů je rozmanitá. V pořádání předporodní přípravy není stanoveno žádné omezení, proto i úroveň kurzů a přednášek je odlišná. Předporodní setkání mohou pořádat maminky, které nemají jiné vzdělání než vlastní porodní zkušenosti. Kurzy mohou organizovat rovněž duly, které procházejí výcvikem pro duly, ale nemají zdravotnické vzdělání. Předporodní přednášky připravují také porodnice. Některé kurzy používají vzory ze zahraničí a mají jednotný koncept, například hypnoporod. Zde je záruka kvality, i když jej pořádají nezdravotníci. Předporodní kurzy pořádají také nezávislé, komunitní porodní asistentky. Je dobré si uvědomit, že kvalitní předporodní příprava se nedá předat během jedné nebo dvou hodin. Základním principem předporodního kurzu by mělo být pochopení porodního procesu a zákonitostí, které porod pozitivně i negativně ovlivňují. Žena a její partner by měli dostat informace, jak mohou aktivně porod podpořit a prožít jej s co nejlepším výsledkem. Jak pro ženu, tak i pro dítě.

Pro jednodušší výběr předporodního kurzu je dobré vědět, co který kurz nabízí. Charakteristikou kurzů pořádaných v porodnici je přednáška pro velký počet účastníků. Většinou se týká organizačních věcí, například kdy se zaregistrovat, kdy přijet do porodnice, jaké jsou možnosti nadstandardní péče. Mnohdy se zakončuje ukázkou porodních sálů. Není v nich prostor na vysvětlení porodního procesu a na aktivní účast rodičů. Spíše se zde prezentuje, jak se to v dané porodnici dělá a co vás čeká. Další kurzy se hodně odvíjejí od toho, kdo kurz vede. Zárukou kvalitního kurzu je vedení předporodní přípravy nezávislou komunitní porodní asistentkou, která ženám poskytuje kontinuální péči a doprovází je také k porodu.

Výběr porodnice a možnost doprovodu do porodnice svou porodní asistentkou

Státem podporovaná možnost je porod v porodnici. I když má žena právo vybrat si jakékoliv místo k porodu, tak je tato možnost v České republice omezena, protože většina porodních asistentek má omezené kompetence. Jinak je tomu ve světě, kde existují porodní centra, porodní domy nebo podporovaný porod doma s porodní asistentkou. Z toho důvodu je velmi důležitý výběr porodnice, protože jsou mezi nimi velké rozdíly. Při výběru porodnice je dobré setkat se s porodní asistentkou nebo dulou, která rodičky do okolních porodnic doprovází a může poskytnout nezávislé hodnocení. Co je v jedné porodnici nemožné, například nepřetržitý bonding po porodu, je v jiné již standardem.

Je prokázané, že kontinuální péče porodní asistentky je prospěšná jak pro rodící ženu, tak pro jejího partnera. Žena se při porodu cítí bezpečně, protože o ni pečuje známá osoba, která je seznámena s jejím přáním a velmi dobře ji zná. Anonymita a střídání personálu v porodnici často znatelně narušuje pocit bezpečí, které je při porodu jedním z pozitivních faktorů běžícího porodu. Porodní asistentky mohou mít v některých porodnicích smlouvy k doprovodu k porodu (Vyškov, Neratovice, Rakovník) a pečují tak o ženu a novorozence se všemi kompetencemi. To znamená, že za určitých podmínek mohou samostatně vést porod a starat se o ženu po celou dobu porodu po zdravotní a psychické stránce. Většina komunitních porodních asistentek ale smlouvy s porodnicemi nemá, o ženy pečují v začátku porodu v domácím prostředí a v závěru je doprovázejí do vybrané porodnice. V takovém případě nemohou porod v porodnici vést, ale jsou zde po právní stránce v roli konzultantky v oboru. To znamená, že se s ní žena může v průběhu porodu radit o navrhovaných zákrocích. Porodní asistentka ženě a jejímu partnerovi podává objektivní informace a žena se může informovaně rozhodovat. Porodní asistentka ženu podporuje v jejích přáních a dodává jí sebedůvěru a klid.

Laici, ale mnohdy i zdravotníci někdy zaměňují profese duly a porodní asistentky. Dula je žena, která také doprovází ženy k porodu, ale jen jako psychická a fyzická podpora. Vzdělává se v kurzech pro duly, nemá však zdravotnické vzdělání. Profese se prolínají, i porodní asistentka může být ženě psychickou oporou, ale dula má u porodu menší kompetence.

Jak si najít „tu svou“ a jak probíhá spolupráce?

Komunitních porodních asistentek je opravdu málo. Sdružují se v profesní organizaci Unie porodních asistentek. Na jejím webu www.unipa.cz je mapa porodních asistentek, kde si může žena zúžit výběr asistentky dle regionu. Některé porodní asistentky nemají žádný web a kontakty na ně si předávají ženy mezi sebou. Péče asistentky není zavedena do systému zdravotního pojištění, proto si ji každá klientka musí hradit sama. Jsou však zdravotní pojišťovny, které částečně proplácejí některé úkony. Například předporodní kurzy, laktační poradenství nebo cvičení v těhotenství. Pojišťovna OZP proplácí velkou část péče porodní asistentky, a to v případě, že má žena založenu Vitakartu a sdružuje si body od sebe a svých rodinných příslušníků. Takto se dá ze služeb asistentky proplatit až 5000 Kč. Rozdíly v cenách za péči jsou často celkem podstatné. Je třeba vzít v úvahu rozsah služby. Pokud si žena přeje kontinuální péči porodní asistentky v těhotenství, doprovod k porodu a péči v šestinedělí, může se celková částka vyšplhat i k několika tisícům korun. Vezmeme-li v úvahu, že porodní asistentka drží v termínu porodu celých pět týdnů pohotovost, nesmí se vzdálit ze svého bydliště, nesmí odjet na rodinný výlet nebo jít například do divadla a porod může být delší než 12 hodin, je tato částka adekvátní. Benefitem je bezpečný porod se zkušenou provázející osobou.

Normální porod se od běžné praxe liší

Podle ENCA (Evropské sítě porodních organizací) je normální porod takový, který začne sám a postupuje spontánně a žena při něm porodí dítě i placentu ve svém vlastním rytmu, svým vlastním úsilím a bez vnějších zásahů. Dítě po normálním porodu zůstává s matkou v úzkém kontaktu, tvoří neoddělitelnou jednotku. Do průběhu porodu a následujícího vztahu matky a dítěte by mělo být zasahováno jen v případě zjištěných komplikací. Výhodou takového porodu je nízká míra rizika pro matku i dítě. Matka odchází od porodu s menší mírou zranění a intervencí, psychicky velmi silná. Její mateřské kompetence jsou tímto přirozeným procesem podpořeny. Novorozenec čerpá výhody spojené s malou mírou separace a nepřerušovaným bondingem.

106

Porodní plán, proč a jak jej napsat?

Jedním z kroků k prožití porodu dle svých přestav je sepsat si své porodní přání. Porodní přání (plán) je dokument, který zdravotníkům dopředu říká, jak si žena představuje svůj ideální porod. Porodní plán vznikl v dobách, kdy se ve všech porodnicích používaly rutinní postupy a praktiky k urychlování porodu. Je však známo, že takové praktiky mají svá rizika a mohou přivodit komplikace vedoucí až k zakončení porodu operativním způsobem. Některé zvyklosti porodnic mohou také narušovat začátek vztahu matky a dítěte (bonding), proto si ženy mohou do svého porodního přání zahrnout také nepřerušovaný kontakt matky a dítěte už na porodním sále i po celou dobu hospitalizace. Světová zdravotnická organizace (WHO) pro péči během porodu rutinní praktiky porodnic, například předčasné protržení vaku blan pro urychlení porodu nebo podání léků k urychlení porodu, nedoporučuje. Porod jako takový se nedá naplánovat, ale příprava porodního přání má svůj význam. Žena se musí při psaní plánu nad svým porodem zamyslet, informuje se o možnostech, vzdělává se v této oblasti a přebírá odpovědnost za svá rozhodnutí.

Pomoci může také partner

V dnešní době je přítomnost partnera u porodu téměř samozřejmostí. V dobách minulých tomu tak nebývalo, porod byl záležitostí převážně ženskou. Přítomnost partnera u porodu je tedy čerstvá záležitost. Společnost se však mění a přístup mužů k porodu, rodičovství a péči o dítě také. Pokud s přítomností u porodu souhlasí oba partneři, může být společně prožitý porod posilujícím zážitkem. Na muže však klade vysoké požadavky. Při porodu je nejdůležitější trpělivost, klidné a podporující prostředí. A to je základní úkol partnera. Vytvořit pro ženu bezpečné prostředí, připravit pro ni silnou a ochranitelskou náruč. Může také komunikovat se zdravotníky. V náročných situacích, například při akutním císařském řezu, může otec dítěte zcela zastoupit rodičovskou úlohu. Kontakt kůže na kůži, pokud nemůže žena, je pro dítě základní potřebou. Partner dítěti poskytuje tepelný komfort, novorozenec se osidluje přátelskou mikrobiální flórou, stabilizují se mu základní životní funkce a cítí se bezpečně. Otec dítěte se může o novorozence starat a zabránit tak separaci dítěte od matky.

Maminka i miminko mají svá práva

Žena je oprávněna rozhodovat o sobě a svém dítěti informovaně a autonomně. Je dobré znát svá práva. Jedním ze základních práv je právo na svobodný a informovaný souhlas se zdravotními úkony, které chce poskytovatel péče provést. Aby byl souhlas informovaný, musí zdravotníci před každým zákrokem vysvětlit účel, přínosy, rizika i alternativy tohoto výkonu. Dítě má dle Listiny základních práv a svobod, čl. 32/4, právo na nepřetržitý kontakt se svými rodiči. Bez souhlasu rodičů nesmějí zdravotníci provádět žádné zdravotní úkony ani jej nikam odnášet. Jedinou výjimkou je neodkladná péče při záchraně života.  Pro každou ženu je výhodné, aby se informovala o svém zdraví v průběhu těhotenství a mohla o svém porodu spolurozhodovat. V tom jí může pomoci vysoce kvalifikovaná komunitní porodní asistentka. Ta jí také může poskytnout kontinuální péči a provést ji a jejího partnera jedinečnými okamžiky v životě jejich rodiny. 

Související literaturu a další zdroje informací najdete v naší Odborné knihovně. 

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru!

 

Odebírat newsletter   Sledovat na Facebooku

Autorka článku

Bc. Martina Suchardová

Komunitní porodní asistentka, absolvovala studia porodní asistence na Univerzitě Palackého v Olomouci, obor porodní asistentka, praxi získala v Neratovicích a ve Vrchlabí, působí ve dvou krajích - v Libereckém a Královéhradeckém, specialistka na bonding. Členka UNIPA - Unie porodních asistentek.

 

Autor/ka

Komunitní porodní asistentka, absolvovala studia porodní asistence na Univerzitě Palackého v Olomouci, obor porodní asistentka, praxi získala v Neratovicích a ve Vrchlabí, působí ve dvou krajích - v Libereckém a Královéhradeckém, specialistka na bonding. Členka UNIPA - Unie porodních asistentek.

Články:
Dětské nožky

Využila jste v průběhu těhotenství a porodu pomoci duly nebo asistentky?

Choices