Hledá se chůva

Autor/ka: Mgr. Sarah Asfour
Datum publikace: 27. 05. 2019, Aktualizováno: 27. 02. 2023
Zná to každá rodina. V určitou chvíli cítíme, že se dítě obejde bez naší celodenní péče a dohledu. A začneme se shánět po hlídání. Tradice velí zapojit babičky, jenže ty dnes často ještě pracují nebo mohou bydlet daleko od rodiny. Školky jsou zase přeplněné a dítě nám pohlídají pouze v určitou denní dobu. Jako řešení se nabízí chůva. Ale jak vybrat tu správnou a co by měla umět?

Službu hlídání dětí využívá stále více rodin. V posledních letech je také pro mnoho rodin dostupnější. Jedním z důvodů preference poptávky po chůvě, oproti umístění dítěte do školky, je upřednostnění osobního přístupu chůvy, která respektuje nejen způsob výchovy rodiny, ale navíc poskytuje dítěti individuální péči, jakou kolektivní zařízení (jesličky, dětské koutky či rodinná centra), poskytovat nemusí. Chůva během celodenního hlídání aktivně pečuje o dítě a aktivně ho rozvíjí. Zároveň rodina vyhledává chůvu na základě přesných požadavků, týkajících se časových či organizačních potřeb a plánů dne, což jí umožňuje časovou flexibilitu v případě zdržení v práci, pracovních večeří a pracovních cest.

Aktivity chůvy během dne

Náplň práce každé chůvičky je individuální na základě požadavků rodiny, nicméně mezi hlavní aktivity patří samozřejmě obstarání potřeb dítěte po celou dobu jejího působení v domácnosti. Rodina si s chůvou může sjednat to, jaké aktivity vyžaduje a jaká bude náplň její práce. Například vyzvedávání ze školy každé úterý ve 14 hodin, dopolední spánky dítěte, odpolední procházky či společné sportovní aktivity a podobně. Rodiny také stále častěji vyhledávají chůvy s nadáním, tedy takové, které ovládají určitou činnost a mohou ji dítě učit. Tím se rozšiřují možnosti individuálního rozvoje pro dítě, a to například v oblasti procvičování angličtiny či trénování sportu. Doučování i jiné vzdělávací aktivity mohou být součástí odpoledního hlídání na základě žádosti rodiče a vzájemné dohody s vybranou chůvou. Dobrá chůva se podílí na vzdělávacích a naučných aktivitách dítěte, které tak dítě rozvíjí. Naopak vidíme bezúčelné, aby chůva vykonávala pouhý dozor nad dítětem. Po dohodě s rodinou může rozvoj dítěte obsahovat asistenci na kroužku, spoluúčast v plaveckém bazénu a při jiném sportu nebo jiné rozvojové aktivitě.

Některé chůvy nabízí pomoc s úklidem dětského pokojíku či přípravou denních jídel, případně pomoc s běžným úklidem v domácnosti, přestože se už v tomto případě nejedná o klasickou aktivitu profesionální chůvy. Naopak, aktivity péče o domácnost, například přípravy jídla pro celou rodinu, s oblibou připravují takzvané náhradní babičky. Jedná se o ženy, které překročily padesát let věku a zajímá je péče o děti.

Výběr chůvy

Rodiče, kteří stojí před nutností najít pro své dítě hlídání, v podstatě rozhodují mezi možností oslovit agenturu, nebo si podat svůj vlastní inzerát, případně na soukromý inzerát odpovědět. Samozřejmě všechny dostupné varianty mají své klady i zápory. Mezi ty ryze praktické patří cena, ke které se dostaneme v závěru článku. Co se týče kvality služeb, pak profesionální agentura za rodiče provede výběr chůvy na základě kvalifikace, předchozích zkušeností, rozšiřujících znalostí a dovedností. Rodiče tak mají záruku, že v případě potřeby chůva zvládne, například, dítěti poskytnout první pomoc. To však neznamená, že i přes soukromý inzerát nelze najít stejně kvalifikovanou chůvu. Rodiče mohou například požadovat absolvování rekvalifikačního kurzu s akreditací MŠMT „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“. Do jeho obsahu patří dodržování bezpečnosti, první pomoc, péče o běžně nemocné dítě v domácnosti, zdravý životní styl, zvládání výchovně náročných situací a další. Součástí kurzu je i absolvování praxe v rozsahu 50 hodin v zařízeních péče o děti.

Skvělou chůvou může být bezesporu mnoho žen, s praxí či bez praxe, se vzděláním v oboru či bez něj. Pokud ovšem chceme určitou záruku spokojenosti, spolehlivosti a profesionality, je praxe a vzdělání faktorem k zohlednění. Chůvy, které mají pedagogické či zdravotnické vzdělání, stejně jako vzdělání v oblasti sociální práce či pečovatelství, psychologii a podobně, vědí nejen jak se o děti postarat, ale hlavně, což je mnohem důležitější, jak děti rozvíjet a aktivně s nimi trávit čas. Pracuje-li zdravotní sestra s novorozeným dítětem či kojencem, může s ním ve volných chvílích cvičit a zároveň v případě jakékoli komplikace správně zareagovat. Zde je důležité zmínit, že absolvovaný kurz první pomoci je u jakékoli chůvy velkou výhodou.

Pro rodinu by mělo být stěžejní získání referencí od předchozích zaměstnavatelů, u kterých chůva pracovala. Osobní zkušenost s chůvou během zkušebních hlídání je další zárukou, že si s rodinou porozumí. Co se týká doporučení a referencí, agentura, spolupracuje-li aktivně s chůvou, kterou doporučuje, může poskytnout upřímnější zpětnou vazbu na danou chůvu. Výhodou agentury je také skutečnost, že by měla být schopná poslat náhradu v případě, kdy jedna chůva například onemocní. Pokud si rodiče vyberou přes soukromý inzerát na hlídání například studentku, musí počítat s menší časovou flexibilitou a případnou nedostupností ve zkouškovém období či o prázdninách.

Vyhledávání chůvy přes agenturu umožňuje rodinám připravit si požadavky, preference a představy o ideální uchazečce, což oproti vyhledávání vlastními silami šetří čas strávený nevydařenými pohovory. Žen na trhu práce poskytujících služby chůvy je mnoho, nicméně jen zlomek dokáže služby poskytovat na profesionální úrovni. Kvalitní agentura kandidátky detailně informuje o veškerých požadavcích a pracovní náplni předem, aby na pohovor s konkrétní rodinou přišly pouze zájemkyně, které mají o danou nabídku vážný zájem a odpovídají požadavkům rodiny. Zároveň při poptávce a výběru chůvy do dané rodiny přistupuje ke každému klientovi individuálně a s osobním přístupem, a snaží se reagovat i na složitější požadavky. Cílem je, aby každá rodina získala ideální chůvu, která pro ně bude součástí rodiny, bude časově co nejvíce flexibilní a hlavně prospěje rozvoji dítěte. Agentury mohou hledání usnadnit službou vyhledávání chův „na míru“. Tímto způsobem jsou schopné reagovat také na neobvyklé, ovšem neméně důležité, požadavky rodičů. Například vyzvedávání dětí ze školek a škol, odvoz na kroužky, noční hlídání, zdravotní sestry k novorozencům, chůvy k dětem se speciálními potřebami či chůvy k dlouhodobě nemocným dětem.

Mnoho rodičů má strach či nedůvěru dítě svěřit do péče cizí osoby, byť se jedná o profesionální pracovnici. Na druhou stranu služby hlídání dětí mnoha rodinám umožňují organizaci času a jeho aktivní využití. Spolupráci je tak vhodné začít takzvaným zkušebním týdenním hlídáním, při němž chůvě aktivně asistují rodiče, všechny strany se poznávají, chůva se stává součástí domácnosti a rodiny, buduje se vzájemná důvěra. Pro úspěšnou a dlouhodobou spolupráci je stěžejní, aby si, kromě profesních požadavků, chůva s rodinou sedla po osobní stránce. Z toho důvodu je důležité, aby chůva měla podobný názor na výchovu dětí, na jejich stravování a aktivity, a aby si obě strany, respektive rodina a chůva, byly osobnostně a charakterově blízké.

Při výběru agentury je vhodné zaměřit se na její standardy. Prochází všechny chůvy osobním pohovorem a prověřením? Kontroluje agentura výpis z rejstříku trestů? Zkoumá prokazatelné zkušenosti v oblasti práce s dětmi, čímž mohou být reference z předchozích rodin a relevantní vzdělání
– zdravotnické, pedagogické, vzdělání v sociálních službách či rekvalifikační kurzy chůvy?

Některé agentury garantují rodinám výměnu chůvy v případě potřeby, v případě nespokojenosti, nebo z jiných důvodů. Rodina navíc může po uplynutí garance dále pokračovat ve spolupráci s chůvou bez závazků vůči agentuře. Například Mary Poppins Agency na základě zpětných vazeb od klientů i od samotných chův může potvrdit, že spolupráce dlouhodobě pokračuje, v některých rodinách dokonce pátým rokem. Vhodně vybraná chůva se tak stává součástí rodiny.

Chůvy plně odpovídají za svěřené dítě během působení v rodině. Tato zodpovědnost může být navíc zmíněna v dohodě či ve smlouvě mezi rodinou a chůvou, jako v každém jiném zaměstnání. Doporučit lze také sjednání pojištění odpovědnosti, které chrání proti škodám na majetku i na zdraví. V případě, že je chůva zaměstnankyní agentury a nejedná se jen o zprostředkování kontaktu, je za škodu způsobenou zaměstnankyní odpovědný zaměstnavatel. Ten je samozřejmě také řádně pojištěn.

Finanční ohodnocení chůvy

Otázka financí vždy závisí na možnostech konkrétní rodiny, je tedy velice individuální. Pro určení hodinové mzdy chůvy tím bývá, kromě finančních možností rodiny, také předběžná představa o finančním ohodnocení chůvy. To závisí na vzájemné dohodě mezi rodinou a chůvou. Výše mzdy je určena především kvalifikací dané chůvy, zkušenostmi a typem úvazku. V případě celodenního hlídání může být cena nižší než za zmíněné vyzvedávání, a to z důvodu, aby se chůvě práce na 3 hodiny denně v odpoledních hodinách finančně vyplatila.

Cena za hlídání profesionální chůvou se pohybuje v rozmezí od 150 Kč do 250 Kč na hodinu, a to dle závislosti na profesionalitě chůvy, typu úvazku, pracovních činností i věku dítěte. Agentury, které zaměstnávají chůvy a následně vybrané poskytovatelky služeb posílají do konkrétních domácností, účtují v průměru 180 Kč/hod, a to včetně vlastní provize. Cena u mnohých agentur vzrůstá v případě objednávky na poslední chvíli, v případě hlídání více než jednoho dítěte (není pravidlem u všech agentur a chův), hlídání v cizím jazyce či hlídání nemocného dítěte. Vyšší hodinové ohodnocení je také třeba očekávat, pokud se jedná o skutečně specializované chůvy, například zdravotní sestru pečující o novorozené miminko. Mnohé agentury mají také příplatek v případě, že se jedná o místo vykonávání služby, které není dobře dostupné MHD. Rodina může počítat s dalšími náklady, a to v případě večerního či nočního hlídání, kdy je třeba buď chůvu bezpečně dopravit autem domů, či chůvě zaplatit služby taxi. Často až dvojnásobně je zvýšena cena za hodinové hlídání v případě státních svátků či víkendů. Aktuálním trendem je ovšem vyhledání vhodných kandidátek “na míru” za jednorázový zprostředkovatelský poplatek. V tomto zmíněném případě se chůva domlouvá na konkrétní finanční částce i typu pracovního poměru přímo s danou rodinou.

Chůvy čím dál častěji preferují hlavní pracovní poměr s paušální mzdou. Chůva je vyplácena stejnou částkou každý měsíc, byť některé dny pracuje méně a jiné více, ovšem tak, že hodinový rozsah se měsíčně příliš neliší.

Související literaturu a další zdroje informací najdete v naší Odborné knihovně.

Zaujal Vás článek a chcete pravidelně dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru a sledujte nás na facebooku.

 

Odebírat newsletter   Sledovat na Facebooku

Související články na portálu Šance Dětem:

Autor/ka

Po studiu na Univerzitě Karlově se věnuje dočasné péči o děti prostřednictvím agentury na hlídání dětí.

Odborná knihovna:
Články:
Matka a dítě s upatlanýma rukama

Využíváte k hlídání chůvu?

Choices