Triple P a další evidence-based programy: Podpora rodin, která mění vše

Autor/ka: Mgr. Mirka Palkosková, Ing. Tereza Solilová
Datum publikace: 04. 04. 2023, Aktualizováno: 14. 08. 2023
Česká republika, podobně jako jiné státy světa, v současnosti čelí výzvám v oblasti psychiatrické péče. Debatuje se o tom, jak zajistit celkovou pohodu obyvatelstva a poskytnout kvalitní zdravotní péči lidem s duševními problémy. Společensky citlivé téma je zejména duševní zdraví mladších dětí a dospívajících. Jeho stav je silně spojen s výchovným stylem rodičů, a když říkáme „rodiče“, měli bychom myslet nejen na ty biologické, ale také na adoptivní rodiče, pěstouny a všechny ostatní pečovatele, kteří se ujímají důležité výchovné role. Pohodu a kvalitu dětského života totiž trvale ovlivňují každodenní interakce mezi dítětem a všemi blízkými osobami.

Obsah článku

Dobré citové zázemí a emoční pohoda se v rodině předává. Děti se učí v každém okamžiku, takže způsob, jakým s nimi rodiče tráví čas, jak reagují na jejich otázky, potřeby a zájmy, a to, co je učí, má na děti obrovský vliv. Rodičovský přístup se promítá do dětské sebedůvěry, ovlivňuje jejich samostatnost a schopnost přizpůsobovat se, i vztahy k ostatním lidem – nyní i v budoucnu. Pokud se rodičům daří přistupovat k rodičovství pozitivně, má to kladné a dlouhodobé účinky na všechny oblasti života dětí, včetně duševního a fyzického zdraví, úspěchů ve škole, rozvoje vztahů s vrstevníky, partnerských vztahů či spokojenosti v budoucím zaměstnání.

Důvody vzniku programu Triple P

V České republice donedávna neexistoval program založený na vědeckých důkazech (takzvaně evidence-based) a s měřitelnými výsledky. To se změnilo v roce 2020, kdy Ministerstvo zdravotnictví ČR spustilo Program pozitivního rodičovství Triple P (v anglickém originále Positive Parenting Program). Ten zavádí komplexní přístup podpory rodin za účelem zajištění spokojeného rodinného života jako nejlepšího základu pro duševní zdraví. Triple P je jedním z nejefektivnějších a nejznámějších rodičovských programů na světě, který vychází ze soustavného vědeckého výzkumu. Je stavěný tak, aby přinesl společenskou změnu na úrovni celé populace - aby byl přínosem pro každého rodiče.

 

Obrázek
Rodiče si hrají s dětmi

Jaký je obsah programu?

V kurzech si rodiče či pečovatelé pod vedením a za podpory školeného lektora stanovují vlastní cíle, vyzkouší nejrůznější rodičovské strategie a posílí své rodičovské dovednosti. Sami zvolí přístupy, které jim vyhovují a které mohou fungovat právě v jejich rodině. Dostanou také jednoduché tipy na každý den, jak posílit vztah s dětmi, podpořit jejich individuální rozvoj, konstruktivně řešit náročné situace a předcházet potížím.

Posilování rodičovských dovedností, podpora profesionálů napříč organizacemi i neustálá práce se zpětnou vazbou od klientů i zapojených organizací – to vše je založeno na desítkách let soustavného výzkumu, vědecky ověřených postupech a jednoduchých principech. Srozumitelné principy využijí rodiče napříč celou populací, u celého spektra výchovných otázek – ať už potřebují zvýšit dětské sebevědomí nebo řešit náročné chování svého dítěte. Rodiče, kteří programem procházejí, jsou vedeni k soběstačnosti a sebedůvěře. Díky prověřené metodice zároveň program Triple P šetří čas a peníze; základní kurz pro rodiče, který pokrývá celou šíři oblastí, od budování pevných vztahů s dětmi, přes umění disciplíny až po sebedůvěru rodičů, trvá pouhých osm týdnů.

Během takto krátké doby lze u klientů sledovat významnou změnu, dokládající působení programu jako prevence i první pomoci u emočních i behaviorálních obtíží nebo nejistoty rodičů. Triple P proto znamená také šanci předejít týrání dětí, nebo dokonce pomoci rodinám, které již mají klinicky závažné obtíže. Je postavený na měřitelných výsledcích, a proto je využitelný univerzálně: ve zdravotnictví, školství, i v sociální oblasti. Jeho součástí je flexibilita a respekt k jedinečnosti každé rodiny. Každý poskytovatel rodičovského programu Triple P zároveň získává nástroje ke sledování dopadu u jednotlivých rodin, vyhodnocování vlastní práce a využívání svých silných stránek.

Obrázek
Matka s dcerou se hádají

Dostupnost programu a jeho dlouhodobý efekt

Právě díky vědecky prokazatelné účinnosti systému Triple P Ministerstvo zdravotnictví České republiky program zakoupilo a v současnosti postupně tento intervenční systém převádí do českého prostředí. Školení je poskytováno zdarma profesionálům napříč resorty a všechny zapojené instituce mají přímou podporu MZČR i mezinárodní společnosti Triple P International; jak v oblasti organizační, tak v oblasti odborné. Právě tento systémový přístup, kdy k nové metodice patří také důkladná podpora a porozumění celému systému pozitivního rodičovství, je totiž studiemi ověřený a znamená možnost trvalé pozitivní změny v celé populaci. V současnosti je program dostupný v několika krajích České republiky a do konce roku 2023 je plánováno více než dvojnásobné rozšíření klientské dostupnosti služby.

Děti, které se již v předškolním věku dokážou přizpůsobovat a naučí se řešit problémy, pak z těchto schopností profitují po celé dětství a dospívání. Vidíme u nich vyšší míru pohody, lepší sociální dovednosti a studijní výsledky, nižší agresivitu a lepší duševní zdraví a socioekonomické výsledky v průběhu dospívání a dospělosti. Triple P jakožto na důkazech založený program tak v neposlední řadě slibuje úsporu státních prostředků v oblasti sociální i zdravotní. Každá minuta, kterou věnujeme rodičům, každá vteřina, kterou investujeme do evidence-based programů, jako je Triple P, znamená v důsledku významné ovlivnění celé české populace.

Projekt je realizován v rámci projektu Ministerstva zdravotnictví ČR, jehož cílem je zavedení programu Triple P do českého prostředí. Projekt „Program pro pozitivní rodičovství v České republice „Triple P“ je financován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP a spolufinancován ze státního rozpočtu.

Další informace: www.triplep.cz

Související literaturu a další zdroje informací naleznete také v naší Odborné knihovně.

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru nebo nás sledujte na Facebooku!

 

Odebírat newsletter   Sledovat na Facebooku

Autor/ka

Věnuje se systémové podpoře profesionálů v péči o běžné rodiny i ohrožené děti napříč zdravotním, sociálním a vzdělávacím systémem. Od roku 2018 byla odborným pracovníkem v ústavní a ochranné výchově. Od roku 2020 pokračuje v přenosu světového know-how pro podporu dětí a rodin do českého prostředí pod záštitou Ministerstva zdravotnictví. Je i manažerkou a garantkou systému Triple P v České republice, má dvě děti a je kandidátkou terapeutického výcviku v oblasti psychického traumatu a jeho přenosu v rodinách.

Odborná knihovna:
Články:
Autor/ka

Vystudovaná ekonomka, po několika letech profesního působení v oblasti mezinárodního obchodu se s příchodem rodičovství rozhodla věnovat atraktivnější oblasti – všestrannému rozvoji a prevenci rozvoje problémů u dětí. Od roku 2022 se v rámci projektu Triple P pod záštitou Ministerstva zdravotnictví podílí na implementaci know how a realizaci publicity a komunikační strategie, která zahrnuje zvýšení povědomí o pozitivním rodičovství a zlepšování rodičovských dovedností.

Odborná knihovna:
Články: