Mgr. Mirka Palkosková

Věnuje se systémové podpoře profesionálů v péči o běžné rodiny i ohrožené děti napříč zdravotním, sociálním a vzdělávacím systémem. Od roku 2018 byla odborným pracovníkem v ústavní a ochranné výchově. Od roku 2020 pokračuje v přenosu světového know-how pro podporu dětí a rodin do českého prostředí pod záštitou Ministerstva zdravotnictví. Je i manažerkou a garantkou systému Triple P v České republice, má dvě děti a je kandidátkou terapeutického výcviku v oblasti psychického traumatu a jeho přenosu v rodinách.

Odborná knihovna:

Články: