Respit u nás není jen hlídání

Autor/ka: Tereza Bednářová
Datum publikace: 17. 07. 2023, Aktualizováno: 20. 03. 2024
Výraz „respitní“ je vypůjčen ze sociálních služeb, a znamená „odlehčovací“. Naše služba zajišťuje především pobyty dětí vyrůstajících v pěstounských rodinách a reaguje na potřebu odpočinku pěstounských rodičů. Tyto děti mají velmi specifické potřeby. V jejich životním příběhu často figurují různá traumata a bolavé zkušenosti, perou se se svými strachy, potřebují velkou míru podpory a odborný dohled. Pro pěstouny je tak těžké najít vhodný letní tábor či jinou aktivitu. Proto jsme v organizaci Děti patří domů, z. s. přišli s respitními pobyty ve formě letních táborů.

Obsah článku

Pro děti z pěstounských rodin je poskytujeme v rámci projektu Barvený příběh. Kvalifikovaný tým umí pracovat s dětmi s raným traumatem i se zdravotními či výchovnými specifiky. Pobytů se účastní také děti s požadavkem dietní stravy.

Každý pobyt má svého vedoucího, který si sestavuje tým podle počtu a povahy dětí. Všichni respitní pracovníci musí absolvovat kurz Respit není hlídání.

Organizace Děti patří domů, z. s. započala svoji činnost 19. února 2008, kdy vzniklo občanské sdružení Děti patří domů. U zrodu stálo pět žen, které chtěly pro děti z dětských domovů lepší život. Hlavním a dlouhodobým cílem organizace je napomáhat snižování počtu dětí v dětských domovech a ochrana práv, zájmů a potřeb dětí. V současné době je náplní organizace provázení pěstounských rodin, podpora osvojitelů, rozvoj hostitelské péče, dobrovolnická činnost a také pořádání respitních pobytů a vzdělávání respitních pracovníků.

Kurz Respit není hlídání

Kurz má formu e-learningu a je určen zájemcům, kteří si chtějí prakticky osvojit naše know-how respitních pobytů pro děti z pěstounských rodin. Je otevřený stávajícím pracovníkům i zájemcům z řad studentů nebo poučené veřejnosti. K absolvování kurzu není vyžadováno žádné odborné vstupní vzdělání, pouze ochota a chuť dozvědět a naučit se něco nového. Zakončujeme ho setkáním s odborným pracovníkem, diskuzí nad tématem a sdílením. Jak už název napovídá, při respitech nejde jen o hlídání dětí během volna pěstounů. Právě díky kurzu a zkušenostem našich respitních pracovníků, často vystudovaných pedagogů, mají respity důležitý seberozvojový přesah.

Respitním pracovníkem, neboli „respiťákem“, může být každý, kdo je starší osmnácti let, je bezúhonný a má zájem o práci s dětmi se specifickými potřebami. Příprava takového pobytu i pobyt samotný jsou ale časově náročné úkoly a naši respiťáci na ně využívají především svůj volný čas. Kloubí je s prací, studiem a rodinným životem. Rozhodně se tedy nejedná o činnost pro každého a patří jim za ni velký obdiv.

Cílem je prožít Barevný příběh

Obrázek
Dítě s barevnýma rukama

Dlouhé respity probíhají o letních prázdninách. Pobyty mají formu klasických táborů, přesněji dvou týdenních a jednoho čtrnáctidenního. Centrálním prvkem je etapová hra na vybrané téma. Děti se během ní rozvíjejí tělesně i kreativně, ale učí se i komunikovat a zvládat situace běžného života. Také mezi sebou mohou sdílet své příběhy a být si navzájem oporou.

Kromě dlouhých respitů pořádáme i víkendové pobyty, které opět ladíme do jednoho tématu. Většinou se pojí s vítáním jara, pálením čarodějnic nebo přípravami na vánoční čas.

Pobyty jsou určeny pro děti od tří do sedmnácti let. Dětem, které vyžadují individuální přístup, je zajištěn asistent. Pomáhá jim se začleněním do kolektivu a zvládáním krizových situací a umožňuje jim prožít svůj Barevný příběh. Stává se nám, že se z dětí, které na tábory jezdily, plynule stali respitní pracovníci. Takové případy samozřejmě vítáme. Nikdo jiný neporozumí dítěti v nelehké situaci než ten, kdo ji také zažil. Nejlepší zpětnou vazbou je pro nás to, že se dítě díky respitním pobytům začlení do společnosti a začne jezdit na klasické tábory.

Další informace o pobytech i jejich aktuální nabídku naleznete zde.

Související literaturu a další zdroje informací naleznete také v naší Odborné knihovně.

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru nebo nás sledujte na Facebooku!

 

Odebírat newsletter   Sledovat na Facebooku 

Autor/ka

Vystudovala střední pedagogickou školu v Litomyšli. Od roku 2013 pracuje s dětmi, ať už jako učitelka v MŠ nebo jako učitelka na Speciální základní škole a střední škole Svitavy. Zde také zjistila, že práce s dětmi se specifickými potřebami ji naplňuje a dává jí smysl. Momentálně je na rodičovské dovolené, ale možnost zapojit se do činností organizace Děti patří domů jako koordinátorka respitních pracovníků neodmítla i proto, že s manželem nad myšlenkou pěstounství nebo hostitelské péče do budoucna uvažují. Plánuje rozšířit si vzdělání v oboru speciální pedagogika. 

Články:
Děti na táboře

Jak často se smějete se svými dětmi?

Choices