Tereza Bednářová

Vystudovala střední pedagogickou školu v Litomyšli. Od roku 2013 pracuje s dětmi, ať už jako učitelka v MŠ nebo jako učitelka na Speciální základní škole a střední škole Svitavy. Zde také zjistila, že práce s dětmi se specifickými potřebami ji naplňuje a dává jí smysl. Momentálně je na rodičovské dovolené, ale možnost zapojit se do činností organizace Děti patří domů jako koordinátorka respitních pracovníků neodmítla i proto, že s manželem nad myšlenkou pěstounství nebo hostitelské péče do budoucna uvažují. Plánuje rozšířit si vzdělání v oboru speciální pedagogika. 

Články: