Graf: Může znovu složená rodina nahradit rodinu původní?

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 01. 12. 2015, Aktualizováno: 10. 02. 2021
Příchod nevlastního rodiče je sice pro všechny zúčastněné náročná situace, přesto však může znovusložená rodina plně nahradit tu původní.

Myslí si to 67 procent respondentů, kteří se zúčastnili internetového průzkumu na portálu Vyplňto.cz, zaměřujícího se na zjišťování názorů veřejnosti. Jen třetina lidí zastává názor, že to možné není.

graf: znovusložená rodina 

Zdroj: Rekonstituované rodiny (Novotný, 2013)

Autor/ka

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.

Poslepované rodiny