Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)

Autor/ka
Ministerstvo vnitra ČR − Sbírka zákonů České republiky
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Legislativní dokumenty
Právní norma v době přijetí
Aktuální verze právní normy
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-45
Všechny verze právní normy
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-45/historie
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Zákon ze dne 30. ledna 2013 o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech třestných činů).

Zdroj dat
https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=79472&Section=1&IdPara=1&ParaC=2