Význam diferenciální diagnostiky poruch osobnosti u pacientů s ADHD v léčbě závislostí

Autor/ka
Rok vzniku:
2015
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Jedna z nejčastějších komorbidit (souběhu dvou nemocí) u uživatelů návykových látek jsou poruchy osobnosti a ADHD. Prevalence ADHD u adiktologických pacientů je poměrně vysoká, což v kombinaci s více "tradiční" komorbiditou v podobě poruch osobnosti představuje rizikový faktor z hlediska diagnostiky, indikace léčebných metod a celkového výsledku léčby. Článek se zabývá významem diferenciální diagnostiky u těchto tří duševních poruch a v kontextu českého prostředí poskytuje doporučení pro klinickou práci s touto skupinou pacientů.

Čablová, Lenka et al. Význam diferenciální diagnostiky poruch osobnosti u pacientů s ADHD v léčbě závislostí. Česká a slovenská psychiatrie: časopis České psychiatrické společnosti ČLS JEP a Psychiatrickej spoločnosti SLS, 2015, 111(2), s. 99-107. ISSN 1212-0383.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001554176&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Česká a slovenská psychiatrie, Roč. 111, č. 2 (2015)