Vývojové vyšetření novorozence

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Článek je věnován vývojovému vyšetření novorozence, rozebírá jeho základní techniky a správný postup, upozorňuje na důležitost rozpoznání a správnou diagnostiku patologického vývoje. V tomto raném období života se nedá vývojové vyšetření oddělit od neurologického. Proto je výklad pojat komplexně a v dalším textu užíváme souhrnný pojem neurovývojové vyšetření. Článek je psán zejména s ohledem na praktické využití v ordinaci dětského lékaře.

The review deals with a developmental examination of a newborn, its basic methods and correct technique recommendations. It also suggests what to do to diagnose a possible pathology in time. The developmental assessment in such an early stage cannot be separated from the neurological assessment as such, so the presentation is complex and it includes an aggregating term “neurodevelopmental examination”. The text focuses mainly on practical use in paediatrician’s office.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201304-0005_Vyvojove_vysetreni_novorozence.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 14, č. 4 (2013)