Výskyt ADHD u osob závislých na ilegálních návykových látkách léčených v terapeutických komunitách v České republice: pilotní studie

Autor/ka
Rok vzniku:
2015
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Představení výsledků pilotní studie, která měla zjistit výskyt ADHD u látkově závislých osob v terapeutických komunitách v ČR. Vzorek zahrnoval 76 klientů těchto zařízení ve věku 14 - 45 let. Byla zjištěna vysoká míra prevalence potenciální diagnózy ADHD u těchto uživatelů drog. ADHD jako neuropsychická porucha má významný vliv na zranitelnost jedince s dopadem na bio-psycho-sociální oblast. Autoři upozorňují, že podíl psychiatrické komorbidity (souběhu více nemocí) u uživatelů drog je vysoký, ADHD byla zjištěna až u 45% drogově závislých.

Rubášová, Eva et al. Výskyt ADHD u osob závislých na ilegálních návykových látkách léčených v terapeutických komunitách v České republice: pilotní studie. Česká a slovenská psychiatrie: časopis České psychiatrické společnosti ČLS JEP a Psychiatrickej spoločnosti SLS, 2015, 111(5), s. 228-235. ISSN 1212-0383.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001584002&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Česká a slovenská psychiatrie, Roč. 111, č. 5 /2015)