Vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Legislativní dokumenty
Právní norma v době přijetí
Aktuální verze právní normy
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-70
Všechny verze právní normy
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-70/historie
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ze dne 29. února o preventivních porhlídkách (u lékaře).

Zdroj dat
https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=77064&Section=1&IdPara=1&ParaC=2