Vnímání arteterapeutické skupiny neurotickými pacienty Psychiatrické léčebny v Jihlavě

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Předmětem bakalářské práce je Vnímání arteterapeutické skupiny neurotickými pacienty v Psychiatrické léčebně Jihlava. V teoretické části se práce zabývá definicí arteterapie, mapováním historického vývoje této psychoterapeutické disciplíny a zaměřuje se na využití skupinové arteterapie při práci s neurotickými pacienty. Velký prostor je věnován léčebným cílům a očekáváním v psychoterapii, tato část je teoretickým základem pro navazující empirickou část práce. Cílem práce je vymezit vnější a vnitřní faktory, které jsou významné pro pacienty a jejich vnímání arteterapeutické skupiny. Primárním cílem výzkumu je identifikace jednotlivých očekávání pacientů od arteterapeutické skupiny a zmapování jednotlivých problémů a obtíží, které arteterapeutická skupina pomáhá pacientům řešit. Sekundárním cílem výzkumu je zjistit, jak arteterapeutická skupina naplňuje u pacientů obecné individuální cíle skupinové terapie a obecné sociální cíle skupinové terapie dle Liebmanna (1986). K objasnění výše popsaných cílů jsem použila kvalitativní výzkum.

Štětinová, Aneta. Vnímání arteterapeutické skupiny neurotickými pacienty v Psychiatrické léčebně Jihlava [rukopis]. 2007. 73 l. Vedoucí práce Lenka Lacinová.

Související obsah

Problematice arteterapie se na portále Šance Dětem věnuje článek od Ondřeje Bednáře a Terezy Cimburkové s názvem "Děti a arteterapie".

Zdroj dat
https://is.muni.cz/th/79167/fss_b/