Ve dvou letech do školky?

Autor/ka
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek věnovaný problematice umisťování dětí mladších 3 let do mateřské školy.

Možnosti umístění dítěte mladšího tří let do mateřské školy (v souvislosti se změnami v délce rodičovské dovolené) - názory poradenské psycholožky na přítomnost batolat v předškolním zařízení z hlediska hygienických nároků, péče i potřeb samotných dětí (režim dne, spánek, stravovací nároky, sebeobsluha). Vývojové potřeby dvouletého dítěte - učení se režimu, hranicím a pravidlům - individuálně s přímou pomocí dospělého. Jistá osamocenost mladšího dítěte v kolektivu dětí MŠ, možnost vzniku úzkostných stavů apod.

Halíková, Ivana. Ve dvou letech do školky?. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2008, 15(2), s. 14-15. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001159474&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 15, č. 2 (2008)