Užití prvků Gestalt terapie v pedagogicko - psychologické poradně aneb nedirektivní psychoterapie v poradenství?

Autor/ka
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Trojice článků k problematice užití prvků Gestalt terapie v pedagogicko-psychologické poradně.

Autorka v teoretické části článku vymezuje vztah mezi psychoterapií a poradenstvím. Sleduje fáze poradenského procesu v pedagogicko - psychologické poradně při práci s dětmi a adolescenty. V praktické části článku se zaměřuje na užití prvků Gestalt terapie v poradenství.

Martanová, Veronika. Užití prvků Gestalt terapie v pedagogicko - psychologické poradně aneb nedirektivní psychoterapie v poradenství?. Část 1. Zpravodaj Pedagogicko-psychologické poradenství, 2006, 2006(46), s. 9-15. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001033693&local_base=ANL.

Druhá část třídílného článku věnovaného vztahu pedagogicko - psychologického poradenství a nedirektivní psychoterapie se věnuje využití prvků Gestalt terapie v jednotlivých fázích poradenského procesu při práci s dětmi a adolescenty v PPP.

Martanová, Veronika. Užití prvků Gestalt terapie v pedagogicko - psychologické poradně aneb nedirektivní psychoterapieporadenství?. Část 2. Zpravodaj Pedagogicko-psychologické poradenství, 2006, 2006(47), s. 15-22. ISSN 1214-7230. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001047752&local_base=ANL.

Cílem třetí závěrečné části je přiblížit užití některých Gestalt technik a celkového přístupu v poradenské praxi, obhájit jejich užitečnost pro dětského klienta a podpořit zařazování psychoterapeutických metod do systému poradenství. Článek navazuje na dříve popsané momenty z individuální práce s dětským klientem a zaměřuje se na skupinovou práci s mladšími školními dětmi.

Martanová, Veronika. Užití prvků Gestalt terapie v pedagogicko - psychologické poradně aneb nedirektivní psychoterapieporadenství?. Část 3. Zpravodaj Pedagogicko-psychologické poradenství, 2007, 2007(49), s. 20-29. ISSN 1214-7230. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001078069&local_base=ANL.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001033693&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Zpravodaj Pedagogicko-psychologické poradenství, Roč. 2006, č. 46 (2006)