Terapie je východiskem z rodinné krize

Autor/ka
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek typu rozhovoru věnovaný problematice rodinné terapie.

Informace o rodinné terapii - její podstata, způsoby řešení problémů, cíle. Vytváření skupiny pro rodinnou terapii - reálná rodina. Problematika dětí žijících ve střídavé péči rodičů - podmínky nutné k jejímu úspěšnému fungování. Rodičovské funkce, jejich naplňování, řešení situací, kdy rodiče ve svých funkcích selhávají. Krizové situace, které přivádějí rodiny k terapeutovi. Nejčastěji řešené problémy - rodinné, školní, týrání apod. Názory terapeutky na návrh zákazu tělesného trestání dětí.

Gjuričová, Šárka. Terapie je východiskem z rodinné krize. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2008, 15(6), s. 8-9. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001185946&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 15, č. 6 (2008)