Spontánní regrese jaterního infantilního hemangiomu

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Tumory jater u dětí tvoří jen 1–5 % ze všech dětských nádorů. Jaterní hemangiom je nejčastější benigní nádor jater v dětství. Autoři popisují případ postnatální diagnostiky jaterního hemangiomu, který byl nalezen při prvním ultrazvukovém vyšetření. U dítěte nebyly přítomny žádné kožní léze – hemangiomy ani petechie. Infantilní jaterní hemangiom byl opakovaně vyšetřený pomocí ultrazvuku, který u dítěte ve věku 15 měsíců potvrdil jeho předpokládanou spontánní regresi.

Hepatic tumors on children account for only 1 to 5% of all pediatric tumors. Hepatic hemangioma is the most common benign tumor of the liver in childhood. We report case of a postnatal diagnosis of a hepatic hemangioma detected on a first ultrasound. No skin lesions, namely hemangiomas or petechiae were identified. Infantile liver hemangioma was managed expectantly, using serial ultrasound to visualize the anticipated spontaneous regression.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201106-0015_Spontanni_regrese_jaterniho_infantilniho_hemangiomu.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 12, č. 6 (2011)