Spokojenost v partnerských vztazích u žen se symptomatologií ADHD

Autor/ka
Rok vzniku:
2015
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Studie se zabývá možnými oblastmi dopadu ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) na oblast partnerských vztahů v období mladé dospělosti. Cílem této studie je zjistit, jak subklinické symptomy ADHD ovlivňují spokojenost v partnerských vztazích. Sledován je také vztah symptomů ADHD se stylem citové vazby ve vztahu a s mírou intimity partnerského vztahu, rovněž je kontrolován vliv self-monitoringu. Vý-zkum byl proveden kvantitativní formou prostřednictvím dotazníkového šetření. Symptomatologie ADHD u participantek (N = 275) byla měřena sebeposuzovací škálou ASRS (Adult ADHD Self-Report Scale). Výsledky naznačují vztah mezi mírou symptomatologie s nízkou spokojeností v partnerských vztazích. Bylo zjištěno, že symptomatologie ADHD u žen souvisí s nejistými typy citové vazby v partnerských vztazích a také s nižší mírou intimity. Diskutovány jsou limity studie a doporučení pro další výzkum.

Vedoucí práce Lenka Lacinová.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/179093/fss_m_b1/