Současný pohled na průduškovou obstrukci a astma u dětí

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Prevalence opakujících se epizod průduškové obstrukce je u kojenců a batolat vysoká. Z klinického hlediska se u dětí mladších 5 let rozlišují občasné pískoty při dýchání, které jsou výlučně vyvolány virovou infekcí, a pískoty způsobené více faktory. Vzhledem k různorodosti astmatu byly u předškolních a školních dětí popsány odlišné fenotypy onemocnění. Léčba inhalačními kortikosteroidy u školních dětí s perzistujícím astmatem vede k významnému zlepšení plicní funkce, zmírnění bronchiální hyperreaktivity a zlepšení kvality života. Preventivní terapie inhalačními kortikosteroidy u dětí mladších 5 let s vysokým rizikem rozvoje astmatu, které prodělaly opakované epizody pískotů, má také řadu přínosů. Přiměřená edukace včetně písemného plánu léčby a pravidelné zhodnocení příznaků, plicní funkce a vydechovaného oxidu dusnatého zvyšuje ochotu dětí ke spolupráci při dodržování doporučeného léčebného režimu. Při řešení komplikovaných případů je třeba se opřít o mezioborovou spolupráci.

Chládková, Jiřina. Současný pohled na průduškovou obstrukci a astma u dětí. Pediatrie pro praxi, 2011, roč. 12, č. 1, s. 8-11. ISSN: 1213-0494.

Související obsah

Problematikou astmatu se na portále Šance Dětem zabývají články:

- od Bohuslava Mrzeny s názvem „Onemocnění dýchacích cest u dětí

- od Jiřiny Chládkové s názvem „Co vědět o průduškovém astmatu u dětí

- od Kataríny Beránkové s názvem „Dítě, astma a jeho léčba

- od Dany Hajné s názvem "Psychogenní kašel"

- od Jiřiny Chládkové s názvem "Kašel: nejčastější příznak chronických onemocnění dolních dýchacích cest u dětí".

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2011/01/02.pdf
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 12, č. 1 (2011)