Snoezelen funguje alebo prenos pozitívnych návykov do práce v triede

Autor/ka
Rok vzniku:
2018
Jazyk dokumentu
Slovenština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Už štvrtý školský rok sú žiaci našej špeciálnej školy v Ružomberku cielene sprevádzaní a podporovaní v multisenzorickej miestnosti Snoezelen certifikovaným špeciálnym pedagógom. Ide najmä o naše deti s autizmom, žiakov s viacnásobným postihnutím a niektorých žiakov B variantu. V miestnosti trávime jednotlivo každý týždeň 30 až 40 minút, pričom sa nezameriavame len na oddych, ale Snoezelen sa snažíme čo najviac využívať na rozvoj jednotlivých zručností a cielenú relaxáciu.

Zdroj dat
https://www.i-psychologia.sk/view-4295.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
i-Psychologia (i-psychologia.sk)