PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.

Působí jako odborný garant vzdělávacích aktivit občanského sdružení 3lobit. V praxi pracovala jako speciální pedagožka ve třídě pro žáky s těžkým a kombinovaným postižením a se žáky s poruchou autistického spektra. Rovněž pracovala v centru speciálně-vzdělávacího poradenství. V současné době se věnuje intervenci založené na senzorické integraci, DIRFloortime přístupu, senzorickýh strategiích, metodě Snoezelen, diagnostice smyslové (dys)funkcí a také konzultacím u dětí s PAS, opožděným a nerovnoměrným vývojem. Věnuje se také akademické činnosti jako odborný asistent katedry pedagogiky a speciální pedagogiky Pedagogické fakulty KU v Ružomberoku. 

Odborná knihovna:

Články: