Sexuologie

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Google Books
https://books.google.cz/books?id=-oQJQWva5-4C&printsec=frontcover&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Kolektivní monografie k problematice sexuologie.

 

 

Weiss, Petr a kol. Sexuologie. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. xiii, 724 s. ISBN 978-80-247-2492-8.

Související obsah

Nejdůležitější období z hlediska sexuality dítěte mapují na portálu Šance Dětem články a sekce:

- článek od Evy Labusové na téma "Starší školní věk (puberta)"

- článek od Evy Labusové na téma "Výzvy a nástrahy adolescence"

- článek od Ivety Jonášové na téma "Sexuální zneužívání dítěte"

- sekce článků s názvem "Komerční sexuální zneužívání dětí a dospívajících"

- článek od Hany Vaníčkové na téma "Rizikové chování dětí na internetu"

- článek od Ivety Jonášové na téma "Rizikové sexuální chování"

- článek od Ivety Jonášové na téma "Psychosexuální vývoj dítěte a jeho poruchy".

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002030432&local_base=CNB