Průběh a následky hráčských kariér u mužských pacientů hospitalizovaných v psychiatrických nemocnicích pro diagnózu F 63.0 patologické hráčství

Autor/ka
Rok vzniku:
2015
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Cílem studie bylo popsat jednotlivé fáze hráčských kariér u mužů a jejich dopady z klinického, sociálního, ekonomického a časového hlediska. Zúčastnilo se jí 147 pacientů hospitalizovaných pro patologické hráčství, kteří vyplňovali dotazníky. Hráčské kariéry z hlediska věku a délky hraní. Impulzy ke hře a vnímání herních míst. Užívání návykových látek během hry. Finanční problémy spojené s hraním. Negativní důsledky hráčství.

Maierová, Eva, Charvát, Miroslav a Miovský, Michal. Průběh a následky hráčských kariér u mužských pacientů hospitalizovaných v psychiatrických nemocnicích pro diagnózu F 63.0 patologické hráčství. Česká a slovenská psychiatrie: časopis České psychiatrické společnosti ČLS JEP a Psychiatrickej spoločnosti SLS, 2015, 110(6), s. 291-300. ISSN 1212-0383.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001539998&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Česká a slovenská psychiatrie, Roč. 110, č. 6 (2015)