Problematika péče o donošeného novorozence po propuštění z porodnice do domácí péče

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

V současné době jsou novorozenci propouštěni z novorozeneckých oddělení podle doporučení České neonatologické společnosti a metodického pokynu MZ ČR nejdříve 72 hodin po porodu. Doporučená doba hospitalizace umožňuje detekci závažných poruch poporodní adaptace (zvl. příznaky perinatální asfyxie), vyloučení časných forem adnátních infekcí, vyloučení závažných vrozených vývojových vad, optimalizaci kojení ev. podávání adekvátních preparátů umělé výživy, diagnostiku a léčbu těžkých forem novorozeneckého ikteru a provedení povinných screeningových vyšetření a kalmetizace. Cílem sdělení je upozornit na nejčastější závažné komplikace časného novorozeneckého období po ukončení hospitalizace (3.–7. den po porodu), které se však mohou manifestovat i v dalším novorozeneckém, eventuálně kojeneckém věku.

Currently, neonates are discharged from neonatal units in conformity with the recommendations of the Czech Society of Neonatology and the Ministry of Health of the Czech Republic guidelines 72 hours after delivery at the earliest. The recommended length of hospitalization allows for detecting serious cases of impaired neonatal adaptation after birth (particularly the signs of perinatal asphyxia), ruling out early forms of perinatal infections, ruling out serious congenital developmental defects, optimizing breastfeeding and/or formula feeding, diagnosing and treatment of severe forms of neonatal jaundice, and performing compulsory screening tests and TB vaccination. The early neonatal period is associated with a very high risk of developing other major complications. The aim of the article is to highlight the most common serious complications of the early neonatal period after the end of hospitalization (three to seven days after delivery) that may manifest even in the later neonatal period or, possibly, in infancy.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200904-0005.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 10, č. 4 (2009)