Přístup k dětem se svalovou hypertonií v novorozeneckém a kojeneckém věku

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Autoři popisují projevy svalové hypertonie u novorozence a kojence, její příčiny a negativní vliv na pohybový vývoj dítěte. Na základě literárních údajů a vlastních bohatých zkušeností podrobně rozvádějí přístup k dítěti s touto poruchou, který ji může zmírnit či odstranit.

Authors describe symptoms of muscle hypertonia in newborns and infants, its causes and negative influence on motor development. On the basis of literary facts and their own ample experiences explain in details the approach to an infant with this disorder that may alleviate it.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200905-0008.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 10, č. 5 (2009)