Pneumokokové infekce novorozenců

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Streptococcus pneumoniae je relativně vzácnou příčinou onemocnění novorozeneckého období, případná infekce se ale vyznačuje vysokou klinickou závažností i mortalitou. Nejčastěji se klinicky manifestuje jako sepse či meningitida. Z matky na plod se agens může přenášet transplacentárně při bakteriemii nebo ascendentně při infekci pánevních orgánů, k nákaze může dále dojít během porodu v kolonizovaných porodních cestách nebo respirační cestou postnatálně. Jako rizikový faktor se uplatňuje předčasný odtok plodové vody, nezralost a zejména vaginální kolonizace matky, kterou sice předporodní kultivační vyšetření odhalí zřídka, ale náhodný nález by neměl být podceněn.

Streptococcus pneumoniae is a rarely recognised cause of neonatal disorder, but outcome (mortality, neurological sequele) is particularly severe. Sepsis or meningitis are frequent clinical presentation. Possible mechanisms fetal or neonatal infection are: transplacentally to maternal bacteremia, ascending infection from the maternal genital tract, passage throug a colonized birth canal, or postpartum by respiratory spread. These infections are associated with prematurity, prolonged rupture of membranes and especially maternal vaginal colonization, which is the main risk factor. Maternal colonization is rare, but if it is found, it should not be undervalued.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201102-0003_Pneumokokove_infekce_novorozencu.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 12, č. 2 (2011)