Perioperační ošetřovatelská péče

Autor/ka
Ivana Štefková (operativa)
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obálka

Online dostupnost
Částečná dostupnost
Podrobnosti o dokumentu

Každý operační výkon je vždy závažný zásah do organismu člověka, jak po stránce fyzické, tak po stránce psychosociální. Cílem této publikace je poskytnout čtenáři informace, jaké předpoklady musí být splněny, aby byl výkon bezpečný a pacientovi byla poskytnuta kvalitní péče. Autoři rozdělili knihu na deset kapitol, ve kterých přehledně a srozumitelně poskytují informace o provozu operačního traktu, včetně informací zajišťujících péči o pacienta v těchto prostorách. Publikace je výsledkem práce odborníků z traumatologie, ošetřovatelství a radiologie. Přináší zajímavé poznatky nejen z perioperační ošetřovatelské péče, nýbrž celá problematika je zpracována v širších souvislostech. Kniha je vhodným studijním materiálem v pregraduální i postgraduální přípravě všeobecných sester, což bylo bezpochyby cílem autorského kolektivu.

WENDSCHE, Peter, POKORNÁ, Andrea a ŠTEFKOVÁ, Ivana. Perioperační ošetřovatelská péče. Praha: Galén, ©2012. 117 s. ISBN 978-80-7262-894-0.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002409737&local_base=NKC