Péče o rizikového novorozence s ortopedickou problematikou

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Neonatologie je multidisciplinární obor, a pro­to se na péči o novorozence podílí také celá řada specialistů jiných odborností. Jednou z nich je i ortopedie. Jen zřídkakdy je ortopedický problém příčinou hospitalizace novorozence na jednotce intenzivní péče. Ortopedická diagnóza je často stanovena v souvislosti s vrozenou vývojovou vadou dítěte nebo v rámci celkového onemocnění. Jedná se tedy většinou o pacienty polymorbidní, s řadou různých zdravotních potíží, z nichž některé vedou k hospitalizaci na JIP; nezřídka tyto potíže mohou být limitu­jící z hlediska náročnější ortopedické léčby.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200701-0012.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 8, č. 1 (2007)