Nešpor(n)oviny

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Články Karla Nešpora v časopise Psychologie dnes.

Ročník 2010:

1) Není k dispozici.

2) Obsahuje: Naši stárnoucí rodiče jsou závislí na lécích -- Jak se chránit před domácím násilím?

Nešpor, Karel. Nešpor(n)oviny. Psychologie dnes, 2010, 16(2), 41. ISSN 1212-9607. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001264502&local_base=ANL.

3) Článek zabývající se psychologickými aspekty hazardního hráčství a alkoholismu.

Nešpor, Karel. Nešpor(n)oviny. Psychologie dnes, 2010, 16(3), 41. ISSN 1212-9607. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001264800&local_base=ANL.

4) Článek zabývající se psychologickými aspekty pohybové aktivity v souvislosti s alkoholismem a léčebně preventivní péčí.

Nešpor, Karel. Nešpor(n)oviny. Psychologie dnes, 2010, 16(4), 39. ISSN 1212-9607. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001271868&local_base=ANL.

5) Článek k problematice protialkoholní terapie.

Nešpor, Karel. Nešpor(n)oviny. Psychologie dnes, 2010, 16(5), 41. ISSN 1212-9607. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001279586&local_base=ANL.

6) Článek zabývající se problematikou stravování a pitného režimu alkoholiků.

Nešpor, Karel. Nešpor(n)oviny. Psychologie dnes, 2010, 16(6), 41. ISSN 1212-9607. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001285992&local_base=ANL.

7/8) Článek zabývající se problematikou drogové závislosti a zvládání stresu.

Nešpor, Karel. Nešpor(n)oviny. Psychologie dnes, 2010, 16(7/8), 41. ISSN 1212-9607. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001293723&local_base=ANL.

9) Článek zabývající se problematikou patologických závislostí včetně užívání drog v souvislosti s chudobou a prevencí v podobě sociální práce.

Nešpor, Karel. Nešpor(n)oviny. Psychologie dnes, 2010, 16(9), 39. ISSN 1212-9607. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001303585&local_base=ANL.

10) Obsahuje: Raději hodit peníze do kanálu -- Světové tažení proti alkoholu.

Nešpor, Karel. Nešpor(n)oviny. Psychologie dnes, 2010, 16(10), 39. ISSN 1212-9607. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001306310&local_base=ANL.

11) Článek zabývající se problematikou užívání návykových látek ženami v souvislosti se zdravotními riziky a reprodukčním chováním.

Nešpor, Karel. Nešpor(n)oviny. Psychologie dnes, 2010, 16(11), 39. ISSN 1212-9607. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001317347&local_base=ANL.

12) Článek zabývající se psychologickými aspekty alkoholismu včetně alkoholismu u dětí.

Nešpor, Karel. Nešpor(n)oviny. Psychologie dnes, 2010, 16(12), 41. ISSN 1212-9607. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001322573&local_base=ANL.

Ročník 2011:

5) Článek k problematice alkoholismu a protialkoholní terapie u vysokoškolských studentů zahrnující i problematiku domácího násilí.

Nešpor, Karel. Nešpor/n/oviny. Psychologie dnes, 2011, 17(5), s. 39. ISSN 1212-9607. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001422152&local_base=ANL.

6) Článek k problematice gamblerství u dětí a mládeže.

Nešpor, Karel. Nešpor/n/oviny. Psychologie dnes, 2011, 17(6), s. 39. ISSN 1212-9607. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001422154&local_base=ANL.

9) Článek k problematice alkoholismu a protialkoholní terapie u dětí a mládeže.

Nešpor, Karel. Nešpor/n/oviny. Psychologie dnes, 2011, 17(9), s. 39. ISSN 1212-9607. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001426804&local_base=ANL.

Související obsah

Další informace k tématu naleznete ve videorozhovorech:

PROCHÁZKOVÁ, Jana a SIRIUS. O domácím násilí a jeho vlivu na dítě. In: Šancedětem.cz: youtube kanál [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 24. 03. 2014 [cit. 2014-04-07]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=wzegfdIQHUs.

SKÁCELOVÁ, Lenka a SIRIUS. O prevenci vzniku závislostí. In: Šancedětem.cz: youtube kanál [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 01. 08. 2013 [cit. 2014-03-11]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=l6FsZIYGg1g.

a/nebo článcích:

HRONOVÁ, Martina a SIRIUS. Násilí v partnerském vztahu [Problémy v partnerském vztahu]. In: Šancedětem.cz [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 13. 4. 2012, aktualizováno: 21. 4. 2013 [cit. 2014-03-09]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: /cs/hledam-pomoc/rodina-v-problemove-situaci/problemy-v-partnerskem-vztahu/nasili-v-partnerskem-vztahu.shtml.

PETRIŠČOVÁ, Alena a SIRIUS. Závislostní chování [Rizikové chování dítěte]. In: Šancedětem.cz [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 15. 4. 2012, aktualizováno: 3. 11. 2013 [cit. 2014-03-09]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: /cs/hledam-pomoc/rodina-v-problemove-situaci/rizikove-chovani-ditete/zavislostni-chovani.shtml.

NEDVĚD, Tomáš a SIRIUS. O závislosti [Rodiče jsou závislí]. In: Šancedětem.cz[online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 15. 4. 2012, aktualizováno: 19. 6. 2012 [cit. 2014-03-10]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: /cs/hledam-pomoc/rodina-v-problemove-situaci/rodice-jsou-zavisli/o-zavislosti.shtml.

NEDVĚD, Tomáš, Ilona PRESLOVÁ a SIRIUS. Příběhy ze života rodin [Rodiče jsou závislí]. In: Šancedětem.cz [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 15. 4. 2012, aktualizováno: 26. 11. 2013 [cit. 2014-03-10]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: /cs/hledam-pomoc/rodina-v-problemove-situaci/rodice-jsou-zavisli/pribehy-ze-zivota-rodin.shtml.

NEDVĚD, Tomáš a SIRIUS. Děti rodičů se závislostí [Rodiče jsou závislí]. In: Šancedětem.cz [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 15. 4. 2012, aktualizováno: 20. 4. 2012 [cit. 2014-03-10]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: /cs/hledam-pomoc/rodina-v-problemove-situaci/rodice-jsou-zavisli/deti-rodicu-se-zavislosti.shtml.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001264502&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Psychologie dnes, Roč. 16, č. 2 (2010)