Nešikovné dítě potřebuje naše pochopení

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek věnovaný problematice dyspraxie u předškolních dětí.

Prozená vývojová dyspraxie a její projevy u předškolního dítěte. Příčiny dyspraxie, její diagnostika, možnost předcházet některým projevům poruchy - stanovení přesného řádu a posloupnosti činností a jejich systematické plnění. Některé strategie při práci s dyspraktickým dítětem - dostatek času na adaptaci dítěte na danou činnost, soustředění, uvědomělá činnost, pochvala, návodné obrázky apod.

Těthalová, Marie. Nešikovné dítě potřebuje naše pochopení. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2010, 16(8), s. 20-21. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001291458&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 16, č. 8 (2010)