Několik poznatků z výzkumů procedurální bolesti u novorozenců

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Článek předkládá několik poznatků z výzkumů procedurální bolesti u novorozenců, které proběhly v České republice a v zahraničí, a bez statistických metod posuzuje četnost vybraných bolestivých výkonů prováděných v prvních dnech života dítěte. Výsledkem je poznatek, že ani v zahraničí ani v České republice není bolest novorozence hodnocena a tišena dostatečně, i když se v průběhu let mnohé zlepšilo. Sestry alespoň využívají nefarmakologické techniky tišení bolesti a na mnoha odděleních i hodnoticí škály.

This article presents some findings from studies of procedural pain in neonates, which took place in the Czech Republic and abroad, and without statistical methods assesses the frequency of the selected painful procedures carried out in the first days of life of the child. The result is the finding that neither abroad nor in the Czech Republic the neonatal pain is not evaluated enough, although many improved over the years. Nurses in many departments use non-pharmacological pain management techniques and rating scales at least.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201305-0015_Nekolik_poznatku_z_vyzkumu_proceduralni_bolesti_u_novorozencu.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 14, č. 5 (2013)