Nejlepší investicí do dětí je čas, který jim věnujeme

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek typu rozhovoru k problematice práce s dětmi s poruchami učení.

Poruchy učení a koncentrace - jak pracovat s dětmi s těmito poruchami, přístup k dětem s dys poruchami, ve škole i doma, pravidla pro relaxaci apod. Časté předsudky vůči takto postiženým dětem - zaměňování s deficitem rozumových schopností, leností, nevhodným chováním. Náměty pro práci s dyslektickým dítětem. Chyby, kterých se dopouštějí zejména rodiče ve výchově dyslektického dítěte. Nezbytnost včasné a přesné diagnostiky poruch učení pro účinnější pomoc dítěti.

Zelinková, Olga. Nejlepší investicí do dětí je čas, který jim věnujeme. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2010, 17(1), s. 8-11. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001294087&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 17, č. 1 (2010)