Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Autor/ka
Rok vzniku:
2005
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Legislativní dokumenty
Právní norma v době přijetí
Aktuální verze právní normy
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-75
Všechny verze právní normy
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-75/historie
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Poznámka: Znění nařízení vlády na URL odkaze, viz níže, obsahuje soupis derogovaných právních norem.

Zdroj dat
https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=59748&Section=1&IdPara=1&ParaC=2