Myastenia gravis s protilátkami proti MuSK

Autor/ka
MUDr. Jiří Piťha
Edvard Ehler
Rok vzniku:
2017
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Myastenia gravis je autoimunitní onemocnění s tvorbou protilátek proti postsynaptické části nervosvalové ploténky. Při průkazu protilátek proti acetylcholinovým receptorům se jedná o séropozitivní myastenia gravis a pokud tyto protilátky nejsou přítomny, pak je to séronegativní myastenia gravis. U 35% (0–49%) séronegativních forem byla prokázána protilátka proti svalové specifické tyrozin-kináze (MuSK). Tyto anti-MuSK myasthenia gravis se vyznačují převahou postižení žen, časnějších vznikem, charakteristickým klinickým nálezem, horší a nekonstantní reakcí na léčbu inhibitory cholinesterázy. Z neurofyziologických vyšetření je důležité vyšetřit repetitivní stimulací i proximální svaly (m. trapezius, m. deltoides) a mimické svaly (m. nasalis, m. orbicularis oculi). Při vyšetření SF EMG (single-fiber EMG) je podstatně vyšší pozitivita při vyšetření m. frontalis či m. orbicularis oculi. Není indikována thymektomie. Účinná je imunoterapie – podání imunoglobulinů, plazmaferéza, kortikoidy v kombinaci s dalšími imunosupresivy. Myastenia gravis s anti-MuSK protilátkami se vyznačuje nestabilním průběhem, větší frekvencí myastenických krizí a větší terapeutickou náročností.

Piťha, Jiří, Ehler, Edvard. Myastenia gravis s protilátkami proti MuSK. Neurologie pro praxi. 2017, roč. 18, č. 5, s. 314-317. ISSN: 1213-1814; 1803-5280 (elektronická verze).

Zdroj dat
https://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2017/05/06.pdf
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Neurologie pro praxi, Roč. 18, č. 5 (2017)