Etiologie

Také aetiologie, aitiologie (z řeckého slova aitia , tj. příčina), znamená soustavné hledání a výklad příčin. Používá se nejen v lékařství (nauka o původu a příčinách nemocí), ale také v psychologii a filozofii.