Moc jako aspekt terapeutického vztahu v rámci gestalt přístupu

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Diplomová práce se zaměřuje na fenomén moci v psychoterapeutickém vztahu v Gestalt přístupu. Vychází z pojetí vztahu mezi psychoterapeutem a klientem jako zásadního činitele změny v psychoterapii. Moc chápe v souladu s teorií Michela Foucaulta jako přirozený a nutný vztahový fenomén. V intencích Gestalt přístupu sleduje způsoby, jimiž si psychoterapeut moc uvědomuje, jak se s ní dostává do kontaktu a jak s ní pracuje. Diplomová práce má teoreticko empirický charakter, přičemž teoretická část sumarizuje poznatky o moci, vztahu jako bázi práce v pomáhajících profesích a základní poznatky z oblasti Gestalt terapie. Empirická část využívá design kvalitativní metodologie. Z rozhovorů s Gestalt psychoterapeuty získává poznatky o jejích postoji, vnímání a uchopování fenoménu moci. Takto získaná data jsou zpracována metodou zakotvené teorie a porovnána s dalšími daty. V závěru jsou zmíněny další možnosti rozšíření získaných informací a práce s nimi v oblasti psychoterapie. Výsledky rozšiřují povědomí o charakteristikách psychoterapeutického vztahu a přináší inspiraci pro frekventanty psychoterapeutických výcviků, praktikující psychoterapeuty a další pracovníky v pomáhajících profesích.

Zdroj dat
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/90786/