Mgr. Barbora Krčmářová

Školní psycholožka na základní škole a gymnáziu Open Gate. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor psychologie se zaměřením na psychologii a speciální pedagogiku. Na Queen´s University of Belfast v Irsku absolvovala kurz Supporting Your Dyslexic Child. Dlouhodobě působila a dosud působí jako místopředsedkyně v o. p. s. Centrum nadání. Byla školní psycholožkou na základní škole, v Institutu pedagogicko-psychologického poradenství působila jako vedoucí projektu zakládajícího školní poradenská pracoviště, pracovala v pedagogicko-psychologické poradně. Absolvovala řadu kurzů a seminářů a stála u zrodu několika diagnostických nástrojů.

Odborná knihovna:

Články: